Facebook Twitter
Contact us
Cover > Legal warning

Legal warning

El PEN CATALÀ és una entitat d’interès general de caràcter cultural sense ànim de lucre, que rep el suport d’organismes públics. La reproducció de les obres en aquesta pàgina web es fa amb finalitats divulgatives i d’investigació, emparada en l’article 37 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

No es permet l’ús comercial del web ni la seva modificació.

EL PEN CATALÀ  no es responsabilitza de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’organisme, ni  tampoc no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

EL PEN CATALÀ  té en compte la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat respecte d’aquestes. EL PEN CATALÀ  ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament.

Les dades personals recollides no seran cedides i només s’utilitzaran amb la finalitat corresponent. En cas contrari, sempre es demanarà el consentiment de l’usuari.

 Curiositat, 10 d’agost de 2007. Foto: Jordi Solé Marimon
Contact the catalan PEN Club
Edifici de l'Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6, 5è pis - 08002 Barcelona, Spain
Phone: 933 183 298
pen@pencatala.cat
http://www.pencatala.cat

Office
Opening times: Monday to Thursday, 16.00-19.00 and Friday 10.00-14.00
With the support of: