Facebook Twitter
Faluba, Kálmán (Budapest, 1941). Lingüista. Es llicencià en filologia hispànica i italiana a la universitat Eötvös Lovánd de Budapest, s’hi doctorà el 1977, hi ha exercit la docència i, en la dècada dels setanta, hi introduí els estudis de català. El seu paper ha estat cabdal en la difusió de la llengua i la literatura catalana a Hongria. Amb Károly Morvay, és autor del Diccionari català-hongarès (1990) i del Diccionari hongarès-català (1996), a més de nombroses guies de conversa, adaptades al català per diversos experts els anys noranta: de català-alemany, català-anglès, castellà-català, català-francès o català-iatalià, amb versions que, per a cada combinació lingüística, hi inclouen l’espanyol, com la Guía de conversación húngaro-español-catalán (1991). Ha traduït a l’hongarès Llibre d’Amic e Amat, Llibre d’Ave Maria i Arbre de filosofia d’amor (1994) de Ramon Llull. De l’hongarès al català, únicament hi ha traduït el llibre de relats El petó, de Dezsö Kosztolányi, un dels escriptors que més ressò internacional obtingué en el període d’entreguerres. Col·laborà en la versió d’Eduard J. Verger dels Poemes (1987) de Attila József. Entre d’altres reconeixements per la seva tasca de pont entre cultures, ha merescut el premi Catalònia (1992) i el Premi Internacional Ramon Llull (1993). [Montserrat Sanfeliu]
KOSZTOLÁNYI, Dezsö. El petó. Barcelona: La Magrana / Edicions 62, 1990.
CASTELLÓ, Eloi; FALUBA, Kálmán. “Literatura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu”. Quaderns. Revista de Traducció 11 (2004), p. 29-44.
Amb el suport de: