Facebook Twitter
Ramis i Ramis, Joan (Maó, 1746-1819). Escriptor, historiador i advocat. Publicà alguns impresos sota el pseudònim Un maonès, també usat per altres autors. Doc­tor en dret (Avinyó, 1767) i literat de sòlida educació huma­nís­tica i clàssica, membre destacat de l'anomenat grup il×lustrat menor­quí, fou fundador i ànima de la Societat Maonesa (1778-1785), amb seu a casa seva. Ha estat con­siderat el primer pre­historiador de l’Estat espanyol. Reco­negut com l'autor més preclar del neoclas­sicisme literari en llengua catala­na, se li coneix una sola traducció al català ("De ma es­timada Lès­bia", 1809?), del poema iii de Ca­tul ("Lu­gete, o Veneres Cupidinis­que"), presumiblement del llatí. Es tracta d'una versió no lite­ral, en què Ramis transforma els 18 hen­decasíl×labs falecis en un romanç de 42 versos hexa­síl×­labs, amb afegits, supres­sions i canvis significatius. El seu poema èpic La Alonsíada (1818) és més celebrat avui dia per la traducció al català de Vicenç Albertí del mateix any que no pas pel text original, en castellà. En altres obres seves trobem ecos de clàssics llatins, que van des de la imitació a la traduc­ció, especialment a la tragè­dia Lucrè­cia (1769), amb fonts en Livi (Història de Roma), Ovidi (Fastos) i Virgili (Eneida). [Vicent de Melchor]
MATA I SOLSONA, Mireia. "Del passer al rossinyol: Catul traduït per Joan Ramis". Randa21 (1987), p. 131-136.
MELCHOR, Vicent de. Edició i estudi lingüístic de l'obra dramà­tica de Joan Ramis i Ramis (Maó, 1746-1819). Bellater­ra: UAB, 1995. Tesi doctoral.
PAREDES, Maria. "Les reminiscències dels clàssics llatins en l'obra literària de Joan Ramis i Ramis". A: Maria Paredes i Josefina Salord (eds.). Joan Ramis i Josep M. Quadra­do: de la Il×lustració al Roman­ticisme. Barcelona: PAM, 1999, p. 113-157.
PAREDES, Maria. "Matrona animi virilis. Les fonts clàssiques de la Lucrècia(1769) de Joan Ramis". Estudis Romànics 23 (2001), p. 228-254.
PAREDES, Maria. "Traductors i traduccions a la Menorca il·lustrada". A: Francisco Lafarga (ed.). La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura. Lleida: UdL, 1999, p. 79-89.
Amb el suport de: