Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Riba i Bracons, Carles
Riba i Bracons, Carles (Barcelona, 1893-1959). Albert Cabestany, Jordi March, Carlos Ibarra. Poeta, crític literari i narrador. Cursà estudis de lletres i de dret a la Universitat de Barcelona, de la qual fou professor de grec entre 1927 i 1939. Exercí també de professor a l’Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat entre 1916 i 1939 i, des del 1925, ocupà la càtedra de grec a la Fundació Bernat Metge. Els anys 1922 i 1923 completà a Munic la seva formació a les aules de Karl Vossler, com també passà dos mesos a París, el 1925, per perfeccionar els estudis de grec amb especialistes reputats; el 1927 viatjà a Grècia per visitar els indrets de les obres dels clàssics. Coneixedor de moltes llengües des de ben jove (grec --antic i modern--, sànscrit, hebreu, llatí, alemany, anglès, francès, italià, galaicoportuguès, esperanto --en què compongué poemes--, a més de castellà i català), publicà a l’edat de divuit anys la seva primera traducció (finançada pel seu pare): Les bucòliques de Virgili. Traduí, entre 1915 i 1918, les Històries extraordinàriesi Els assassinats del carrer Morgue d’Edgar A. Poe, uns relats que li plaïen especialment i que després han estat objecte de nombroses reedicions. L’any 1918 edità unes versions del Càntic dels Càntics i del Llibre de Rut, que posteriorment foren incorporades a la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana (1930 i 1948). En el tombant de la dècada dels vint col·laborà assíduament amb Editorial Catalana, en les col·leccions “Enciclopèdia Catalana” (per a la qual traslladà quatre assaigs) i “Biblioteca Literària”, comandada per Josep Carner, amb qui degué acordar les traduccions de l’Odissea, els contes dels germans Grimm, dues biografies de Plutarc, dues tragèdies de Sòfocles, El romanç de Tristany i Isolda, L’inspector de Gògol, Pau i Virgínia de Saint Pierre, les narracions de Sienkiewicz i Els deu mil de Xenfont, totes publicades entre 1919 i 1922 (algunes, del rus i del polonès, executades per mitjà de llengües interposades). Durant la seva estada a Alemanya, el 1922, féu la descoberta d’un gran poeta que l’acompanyà molt de temps: Hölderlin, de qui traduí, entre 1923 i 1936, diversos poemes, recollits l’any 1944 a Versions de Hölderlin, en una edició restringida que aparegué amb peu d’impremta fals per eludir la censura. Publicà nombroses traduccions a la premsa, tant de poesia com de prosa: contes d’autors com Leonid Andreiev, Tristan Bernard, Robert Browning, Georges Courteliene, Charles Dickens, Nikolai Gogol, Franz Kafka, Gottfried. Keller, Lafcadio Hearn, Guy de Maupassant, Frédéric Mistral, Henryk Sienkiewicz o August Strindberg. Especialitzat en filologia clàssica, esdevingué un gran hel·lenista. La seva primera versió poètica de l’Odissea, del 1919, fou saludada com “una fita en el moviment literari renaixent de Catalunya”. Quan s’incorporà a la Fundació Bernat Metge, com a professor, traductor i revisor, acostà de primer dos autors que ja havia incorporat a la llengua catalana, Xenofont i Plutarc, dos prosistes no ben bé de primera línia l’obra dels quals, tanmateix, considerava que podia reportar beneficis de caire humanístic a la Catalunya contemporània. De Xenofont, el 1923 i el 1924 en traduí els Records de Sòcrates i les Obres socràtiques menors; de Plutarc, els quinze volums de les Vides paral·leles en vint anys, entre 1926 i 1946. Del 1932 al 1934 publicà en tres volums la versió en prosa (com prescrivien les normes de la Fundació) de totes les tragèdies d’Èsquil. Aleshores també enllestí les de Sòfocles, que no pogueren sortir a llum fins després de la guerra civil. El 1939 hagué d’exiliar-se. Gràcies a l’ajut de Josep Janés, traduí diverses obres al castellà, amb pseudònims i no totes publicades: Miguel Ángelde Marcel Brion, Claudia de Geneviève Fauconnier, Dante de Louis Gillet Hiperión o el ermitaño de Grecia de Hölderlin o Enrique de Ofterdingen de Novalis. L’abril del 1943 tornà a Barcelona, on, durant força temps, dugué una vida de semienclaustrament, que aprofità per a dur a terme algunes de les seves traduccions més reexides, i es reincorporà a la Fundació Bernat Metge, de la qual esdevingué director el 1958, un any abans de morir. El 1948 donava a conèixer, en edició de bibliòfil, la segona traducció de l’Odissea, elogiada unànimement i considerada un dels més grans monuments del català literari del segle xx. El 1951 aparegué alhora el primer volum de la traducció en vers de les tragèdies de Sòfocles, igualment en edició de bibliòfil (i, en aquest cas, sense continuïtat), i el primer en prosa per a la Fundació Bernat Metge (el darrer sortí el 1964). Fins al 1977 no es publicaren totes les versions en vers de Sòfocles i les que havia preparat d’Eurípides, de manera que traduí al català tot el que es conserva de la tragèdia grega. Els darrers anys traslladà una tria de poemes de l’autor grec modern Kavafis, publicada també després de la seva mort. Així mateix, havien romàs inèdites les traduccions de Rilke de La cançó d’amor i de mort del corneta Christopoh Rilke (1965) i diversos Esbossos (1984). Si bé Riba escriví sovint sobre la traducció, no es distingí com a teòric sistemàtic de la disciplina. Cal espigolar el seu pensament en els treballs de crític literari i en els pròlegs a les seves versions, en els quals justificà sovint —i brillantment— les tries i els mètodes emprats. Així, durant la joventut, comentà nombroses traduccions d’altri i encapçalà algunes de les seves amb prefacis, com en el cas de les Històries extraordinàries d’Edgar A. Poe, l’Odissea o les tragèdies d’Èsquil; més endavant, ja en la maduresa, exposà el seu pensament sobre aquesta activitat en els pròlegs a les monumentals versions de l’Odissea i de les tragèdies de Sòfocles (recollí la majoria d’aquests textos en els llibres de crítica literària i, després, ho han estat en les edicions de les obres completes). D’una manera sintètica, oscil·la des de les jovenívoles afirmacions que “la llengua que va a una traducció va a una guerra de conquista” (1915) i que “fer una lectura pregona val tant com fer una traducció” (1915), fins a les reflexions de maduresa, en què evidenciava les necessitats diferents a què responen les traduccions en prosa o en vers, la primera de les quals “explica un contingut”, mentre que amb l’altra “el traductor aspira a presentar aquest mateix contingut sota una forma que substitueixi la de l’original; que valgui per ella, anàloga en la seva economia, en el seu to, en el seu moviment i en la relació dels seus elements” (1951); la qual cosa el duia a aspirar a assolir una posició intermèdia entre el professor i el poeta, que li permetia, al capdavall, “amb els mots, sempre gastats, ‘de la tribu’, crear un estil”, un estil “que fes de la meva versió de l’Odissea un món clos i a part” (1948). [Jaume Medina]
Les bucòliques de Virgili. Barcelona: F. Altés Alabart, 1911.
NEPOTIS, Cornelii. Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium. Vol. 1: Praefatio et Miltiadis Themistoclisque vitae. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, [1913?], p. 54-108.
Històries extraordinàries d’Edgard A. Poe. Barcelona: Societat Catalana d’Edicions, 1915 i 1916.
BRUCE, William S. . Exploració polar. Barcelona: Editorial Catalana, 1918.
Càntic dels Càntics. Llibre de Rut. Barcelona: La Revista, 1918.
HINKS, Arthur R.. Astronomia. Barcelona: Editorial Catalana, 1918. [Amb A. Desvalls]
POE, Edgar A. . Els assassinats del carrer Morgue. Barcelona: Editorial Catalana, [1918].
HOMER. Odissea. Barcelona: Editorial Catalana, [1919].
GRIMM, Ll. Jacob i G. Carles. Contes d’infants i de la llar. Barcelona: Editorial Catalana, [1919 i 1921].
SICHEL, Edith. El Renaixement. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.
De la “Vita” de Benvenuto Cellini. Barcelona: Minerva, 1920.
HOGARTH, D. . L’antic Orient. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
PLUTARC. Vides d’Alexandre i de Cèsar. Barcelona: Editorial Catalana, [1920].
SÒFOCLES. Antígona. Electra. Barcelona: Editorial Catalana, [1920].
BÉDIER, Josep. El romanç de Tristany i Isolda. Barcelona: Editorial Catalana, [1921].
GÒGOL, Nicolai. L’inspector. Barcelona: Editorial Catalana, [1921].
SAINT PIERRE, Bernardin de. Pau i Virgínia. Barcelona: Editorial Catalana, [1921].
ARISTÒTIL. Crítica del comunisme (Extreta de la “Política”). Barcelona: A. López Llausàs, [1922].
SIENKIEWICZ, Enric. Bàrtek, el vencedor i altres contes. Barcelona: Editorial Catalana, [1922].
XENOFONT. Els deu mil. Barcelona: Editorial Catalana, 1922.
XENOFONT. Records de Sòcrates. Barcelona: 1923. (FBM, 3)
AUSONI, D. M. . Obres. Vol. 1. Barcelona: 1924. (FBM, 8) [Amb Anton Navarro]
HOFFMANN, E. T. A. . El dux i la dogaressa (Marino Falieri). Valls: [1924?]. (NE, 13)
VIGNY, A. de. Laura o el segell roig. Barcelona: [1924]. (NE, 1)
XENOFONT. Obres socràtiques menors. Economia. Convit. Defensa de Sòcrates. Barcelona: 1924. (FBM, 10)
KELLER, Gottfried. La gent de Seldwyla. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1925.
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 1, part 1a: Teseu i Ròmul. Barcelona: 1926. (FBM, 18)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 1, part 2a: Soló-Publícola. Temístocles-Camil. Barcelona: 1926. (FBM, 21)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 1, part 3a: Arístides i Marc Cató. Cimó i Lucul·le. Barcelona: 1927. (FBM, 27)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 1, part 4a: Pèricles i Fabi Màxim. Nícias i Crasus. Barcelona: 1927. (FBM, 30)
AUSONI, D. M. . Obres. Vol. 2. Barcelona: 1928. (FBM, 33) [Amb Anton Navarro]
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 1, part 5a: Coriolà i Alcibíades. Demòstenes i Ciceró. Barcelona: 1928. (FBM, 36)
EURÍPIDES. Medea. A: Miscel·lània Crexells. Barcelona: FBM, 1929, p. 141-189.
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 3, part 1a: Demetri i Antoni. Barcelona: 1929. (FBM, 42)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 3, part 2a: Pirros i Mari. Aratos. Barcelona: 1930. (FBM, 52)
HAGGARD, H. Rider. Ella. Vol. 2. Barcelona: Llibreria Catalònia, [1931].
De la “Vida” de Benvenuto Cellini. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1932. [Amb Joan Estelrich]
ÈSQUIL. Tragèdies. Vol. 1: Les suplicants, Els perses. Barcelona: 1932. (FBM, 64)
KELLER, Gottfried. Els tres honrats pintaires. Barcelona: Barcino, 1932.
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 3, part 3a: Artaxerxes. Agis i Cleòmenes. Tiberi i Gaius Grac. Barcelona: 1932. (FBM, 59)
COCTEAU, Jean. Text de l’oratori Edip Rei. Barcelona: Gran Teatre del Liceu, [1933].
ÈSQUIL. Tragèdies. Vol. 2: Els set contra Tebes. Prometeu encadenat. Barcelona: 1933. (FBM, 67)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 3, part 4a: Licurg i Numa. Lisandre i Sulla. Barcelona: 1933. (FBM, 66)
ÈSQUIL. Tragèdies. Vol. 3: L’Orestea. Barcelona: 1934. (FBM, 72)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 2, part 1a: Foció i Cató el jove. Dió i Brutus. Barcelona: 1934. (FBM, 74)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 3, part 5a: Agesilau i Pompeu. Barcelona: 1934. (FBM, 69)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 2, part 2a: Emili Paulus i Timoleont. Èumenes i Sertori. Barcelona: 1935. (FBM, 81)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 2, part 3a: Filopemen i Titus Flamini. Pelòpidas i Marcel. Barcelona: 1937. (FBM, 83)
PLUTARC. Vides paral·leles. Vol. 2, part 4a: Alexandre i Cèsar. Barcelona: 1942. (FBM, 85)
Versions de Hölderlin. Buenos Aires [Barcelona]: [s.n.], 1943 [1944].
PLUTARC. Vides paral·leles. Apèndix:Galba i Oto. Barcelona: 1946. (FBM, 88)
HOMER. L’Odissea. Barcelona: [s.n.], 1948.
SÒFOCLES. Tragèdies. Vol. 1: Edip Rei. Edip a Colonos. Antígona. Barcelona: Alcides, 1951.
SÒFOCLES. Tragèdies. Vol. 1: Les dones de Traquis. Antígona. Barcelona: 1951. (FBM, 100)
BRUNHOFF, Jean de. Babar i la vella senyora. Barcelona: Aymà, [1957].
BRUNHOFF, Jean de. La infància de Babar. Barcelona: Aymà, [1957].
SÒFOCLES. Tragèdies. Vol. 2: Àiax. Edip Rei. Barcelona: 1959. (FBM, 130)
SÒFOCLES. Tragèdies. Vol. 3: Electra. Filoctetes. Barcelona: 1961. (FBM, 140)
RIBA, Carles. Poemes de Kavafis. Barcelona: Teide, 1962.
BRUNHOFF, Jean de. Babar en globus. Barcelona: Aymà, [1964].
BRUNHOFF, Jean de. El coronament de Babar. Barcelona: Aymà, [1964].
SÒFOCLES. Tragèdies. Vol. 4: Edip a Colonos. Barcelona: 1964. (FBM, 153)
RILKE, R. M. . La cançó d’amor i de mort del corneta Christoph Rilke. Barcelona: Graphic Andros, 1965.
RIBA, Carles. Versions de Hölderlin. Barcelona: Edicions 62, 1971.
EURÍPIDES. Tragèdies. Ed. de Carles Miralles. Barcelona: Curial, 1977.
SÒFOCLES. Tragèdies. Ed. de Carles Miralles. Barcelona: Curial, 1977.
RIBA, Carles. Esbossos de versions de Rilke. Ed. d’Enric Sullà. Barcelona: Edicions 62, 1984.
RIBA, Carles. Les Bucòliques de Virgili i altres poemes pastorals. Ed. de Ramon Torné. Barcelona: UB, 1993.
“Designi del traductor”. A: Històries extraordinàries d’Edgard A. Poe. Barcelona: Societat Catalana d’Edicions, 1915, p. 5-7.
El Gènesi, traduït per Mn. Frederic Clascar”. La Veu de Catalunya(16-X-1915).
“Els Himnes homèricsd’en Maragall”. La Veu de Catalunya(7-II, 14-II, 21-II, 28-II i 8-III-1918).
“Elogi del poeta traductor”. La Veu de Catalunya(31-VIII-1918).
“Designi del traductor”. A: Homer. Odissea. Barcelona: Editorial Catalana, [1919], vol. I, p. 7-14.
“La Fontaine traduït per J. Carner”. La Veu de Catalunya(26-VIII, 8-IX i 11-X-1921).
“Introducció”. A: Joan Boccaccio. Decameró. Versió catalana de 1429. Barcelona: Barcino, 1926, p. 7-24.
“Introducció”. A: Èsquil. Tragèdies. Vol. 1: Les suplicants, Els perses. Barcelona: FBM, 1932, p. XXII-XXIV.
“Nota preliminar a una segona traducció de l’Odissea”. A: Homer.L’Odissea. Barcelona: [s.n.], 1948, p. 11-17.
“Nota preliminar a una traducció en vers de les tragèdies de Sòfocles”. A: Sòfocles.Tragèdies. Vol. 1: Edip Rei. Edip a Colonos. Antígona. Barcelona: Alcides, 1951, p. 9-14.
ALSINA CLOTA, José. «Carles Riba ante el mundo helénico». A: Actas del II Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos, 1964, p. 467-474.
BALASCH, Manuel. «Sobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada». Serra d’Or 149 (febrer 1972), p. 35-36.
BALASCH, Manuel. Carles Riba, hel·lenista i humanista. Barcelona: Barcino, 1984.
BALASCH, Manuel. «Carles Riba, traductor de l’alemany». A: Carles Riba. La vessant alemanya del seu pensament i de la seva obra. Barcelona: Edicions del Mall, 1987, p. 233-274.
BARJAU, Eustaquio. «Carles Riba, traductor de Hölderlin». A: Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción. Madrid: APETI, 1982, p. 123-139.
BARJAU, Eustaquio. «Carles Riba, traductor de Rilke». A: Actes del Simposi Carles Riba. Barcelona: PAM, 1986, p. 73-83.
BARJAU, Eustaquio. «La presència de Höderlin en l’obra de Carles Riba». A: Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba: 100 anys). Barcelona: PAM, 1995, p. 73-84.
CABRÉ, Míriam. «Poe, Baudelaire, Riba».Quaderns. Revista de Traducció 6 (2001), p. 119-131.
CALDERER, Lluís. «Kavafis a Catalunya». Faig 21 (desembre 1983), p. 27-38.
CALONGE, Rosa Maria. «El concepte de la traducció en Carles Riba». Revista de Catalunya 102 (desembre 1995), p. 131-143.
CASTELLANOS VILA, Joan. «Carles Ribay sus dos traducciones de La Odisea». A: Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos, 1968, vol. II, p. 18-24.
CORS I MEYA, Jordi. «La traducció de l’Odissea per Carles Riba». A: Actes del Simposi Carles Riba. Barcelona: PAM, 1986, p. 61-71.
CORS I MEYA, Jordi. «Troballes expressives i opcions discutibles en la versió ribiana de l’Odissea». Faventia 9/2 (1987), p. 5-39.
CORS I MEYA, Jordi. «Carles Riba i l’adaptació de l’hexàmetre al català en la seva traducció de l’Odissea». Els Marges 41 (febrer 1990), p. 39-56.
CORS I MEYA, Jordi. «Carles Riba i Homer». A: Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba 100 anys). Barcelona: PAM, 1995, p. 23-35.
CORS I MEYA, Jordi. «L’hexàmetre homèric adaptat a la mètrica catalana en la versió catalana de l’Odissea». Faventia 20/2 (1998), p. 209-217.
DOLÇ, Miquel. «Carles Riba dins el món clàssic». Germinabit 65 (agost-setembre 1959), p. 44-46.
FARRAN I MAYORAL, Josep. «L’art de traduir els grecs». A: Reflexions i sentiments. Barcelona: La Revista, 1931, p. 77-95.
FERRATÉ, Joan. «La nova Odissea» i «El risc que salva». A: Carles Riba, avui. Barcelona: Alpha, 1955, p. 79-86 i 87-128.
FERRATER, Gabriel. «Prefaci». A: Carles Riba. Versions de Hölderlin. Barcelona: Edicions 62, 1971, p. 5-15.
FOLGUERA, Joaquim. «Històries extraordinàries d’Edgar A. Poe, traducció de Carles Riba» i «El Càntic dels Càntics». A: Articles. Barcelona: La Revista, 1920, p. 43-45 i 121-129.
FRIESE, Birgit. Carles Riba als Übersetzer aus dem Deutschen. Frankfurt am Main / Nova York: Peter Lang, 1985.
GAVAGNIN, Gabriella. Classicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el Noucentisme. Barcelona: PAM, 2005.
GESTÍ BAUTISTA, Joaquim. «Traduccions catalanes de literatura neogrega (1881-2003)». Quaderns. Revista de Traducció 11 (2004), p. 159-174.
GUARDIOLA, Carles-Jordi. «Carles Riba, traductor (1922-1925). 13 cartes inèdites a Joan Estelrich». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 59 (2009), p. 137-160.
LORDA ALAIZ, F. M. . Carles Riba, doble traductor de la “Odisea”. Barcelona: UB, 1973. Tesi doctoral.
LORDA ALAIZ, F. M. . «Dues cales en la doble traducció de L’Odisseade Carles Riba». Estudis Romànics XIII (1963-1968), p. 349-356.
MALÉ, Jordi. «Terra erma de T. S. Eliot: una traducció de Rosa Leveroni amb correccions de Carles Riba». Reduccions 71 (octubre 1999), p. 26-58.
MALÉ, Jordi. Carles Riba i la traducció. Lleida: PUNCTUM & TRILCAT, 2006.
MALÉ, Jordi. “Fonaments de la teoria de la traducció de Carles Riba”. A: Assumpta Camps i Lew Zybatow (eds.). La traducción literaria en la época contemporánea. Frankfurt: Peter Lang, 2008, p. 249-266.
MARCO BORILLO, Josep. «Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan».Language and Literature 13 (I) (2004), p. 73-90.
MARCO BORILLO, Josep. «Carles Riba i el literalisme de traç fi: anàlisi basada en la traducció d’“El gat negre”, d’Edgar Alan Poe». A: Miquel M. Girbert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). Lleida: PUNCTUM & TRILCAT, 2005, p. 53-70.
MEDINA, Jaume. «Sòfocles i Eurípides traduïts per Carles Riba». Els Marges 13 (maig 1978), p. 102-110.
MEDINA, Jaume. «L’hexàmetre i el dístic elegíac en la poesia catalana». Els Marges 14 (setembre 1978), p. 3-30.
MEDINA, Jaume. «La Bucòlica IV de Virgili, traduïda per Carles Riba». Faventia 5/1 (1983), p. 85-87.
MEDINA, Jaume. «Carles Riba, humanista i traductor». A. Carles Riba en els seus millors escrits. Barcelona: Miquel Arimany, 1984, p. 113-121.
MEDINA, Jaume. «Carles Riba, traductor de contes». Faig 23/24 (maig 1985), p. 185-190.
MEDINA, Jaume. Carles Riba i Friederich Hölderlin. Barcelona: PAM, 1987.
MEDINA, Jaume. Carles Riba (1893-1959. Barcelona: PAM, 1989.
MEDINA, Jaume. «La traducció dels tràgics grecs». A: Carles Riba (1893-1959). Barcelona: PAM, 1989, p. 233-265.
MEDINA, Jaume. «Traducció». A: L’obra de Carles Riba. Barcelona: Teide, 1990, p. 109-135.
MEDINA, Jaume. «Unes traduccions primerenques de Carles Riba». Serra d’Or 363 (març 1990), p. 49-50.
MEDINA, Jaume. El crepuscle de la poesia. Rainer Maria Rilke: un capítol de la història literària catalana. Palma: Lleonard Muntaner, 2009.
MESTRE, Francesca. «“Més que una joia, un deure”. Carles Riba traductor de Plutarc». A: Aula Carles Riba. Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Barcelona: IEC, 2003, p. 115-130.
MIRALLES, Carles. «Traducciones catalanas de literatura neogriega». Estudios Clásicos 53 (1968), p. 135-141.
«Pròleg». A: Eurípides. Tragèdies. Barcelona: Curial, 1977, p. 5-33.
MIRALLES, Carles. «El fragment de Cal·lí traduït per Nicolau d’Olwer (Sobre els orígens de l’adaptació del dístic elegíac al català)» i «Nota sobre les traduccions de tràgics grecs. Sobre humanisme i filologia clàssica a començament de segles». A: Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana. Barcelona: Edicions de Mall, 1986, p. 83-119 i 123-135.
MIRALLES, Carles. «Riba sobre els grecs». A: Actes del II Simposi Carles Riba (Carles Riba: 100 anys). Barcelona: PAM, 1995, p. 7-22.
MIRALLES, Carles. «Riba humanista». Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 9-10-11 (1995), p. 161-169.
MIRALLES, Carles. «Les traduccions de Riba a la “Biblioteca Literària”». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 38 (1999), p. 243-250.
MOLAS, Joaquim; MEDINA, Jaume. 1986. «Carles Riba i els clàssics: les primeres traduccions (1911-1917)». A: Actes del Simposi Carles Riba. Barcelona: PAM, 1986, p. 139-148.
OLIVAR, Marçal. «Carles Riba a la Fundació Bernat Metge: esbós d’uns quants records». A: In memoriam Carles Riba (1959-1969). Barcelona: Ariel, 1973, p. 295-299.
PARCERISAS, Francesc. Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de la Bíblia i de l’Odissea al català. Vic: Eumo, 2009.
PÒRTULAS, Jaume. «A propòsit de les versions dels tràgics grecs de Carles Riba». A: Estudis Universitaris Catalans, vol. XXIII: Miscel·lània Aramon i Serra I. Barcelona: Curial, 1979, p. 445-464.
PÒRTULAS, Jaume. «Carles Riba, tants anys després: les versions en vers de Sòfocles i d’Eurípedes». Reduccions 9 (desembre 1979), p. 47-55.
PÒRTULAS, Jaume. «Història, nostàlgia i mite». Els Marges 20 (setembre 1980), p. 23-33.
PÒRTULAS, Jaume. «En els navilis de Pantagruel». Els Marges 32 (desembre 1984), p. 25-44.
PÒRTULAS, Jaume. «Miralls tèrbols». Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clásica 2 (1986) p. 167-188.
PÒRTULAS, Jaume. «Elogi del torsimany». Anuari de Filologia (Universitat de Barcelona) XVII, D, 5 (1994), p. 77-82.
PÒRTULAS, Jaume. «Èdip i el tràgic en la visió de Carles Riba». Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 9-10-11 (1995), p. 195-202.
PÒRTULAS, Jaume. «Riba sobre la poesia tràgica dels grecs». Els Marges 54 (desembre 1995), p. 21-35.
PÒRTULAS, Jaume. «“Enfortir el nostre nacionalisme literari”. Els primers anys de la Fundació Bernat Metge». A: Aula Carles Riba. Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Barcelona: IEC, 2003, p. 51-65.
SÁNCHEZ RODRIGO, Lourdes; NOGUERAS VALDIVIESO, Enrique J. «Els poetes com a traductors: Kavafis en català, Kavafis en castellà». Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans 7 (1994), p. 117-129.
SERRALLONGA, Segimon. «Sèneca, Hèrcules a l’Eta. Traducció de Carles Riba». Reduccions 8 (setembre 1979), p. 29-53.
SOLÀ, Alexis E. . «Pròleg». A: Konstandinos P. Kavafis. Poemes. Barcelona: Curial, 1977, p. 5-46.
SULLÀ, Enric. «Pròleg». A: Carles Riba. Esbossos de versions de Rilke. Barcelona: Edicions 62, 1984, p. 5-15.
TEIXIDOR, Joan. «La traducció de l’Odissea, per Carles Riba». A: Entre les lletres i les arts. Barcelona: Joaquim Horta, 1957, p. 61-65.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Notes a la traducció d’una elegia grega per Carles Riba. Consideracions a alguns passatges dactílics dins les tragèdies d’Eurípedes i de Sòfocles». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 31 (1990-1991), p. 223-231.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Introducció». A: Carles Riba. Les Bucòliques de Virgili i altres poemes pastorals. Barcelona: UB, 1993, p. 9-18.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Una traducció d’un poema de Catul per Carles Riba». Faventia 15/1 (1993), p. 97-98.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Una tradució primerenca de Safo per Carles Riba». A: Mercè Puig (ed.). Tradició clàssica. Actes de l’XIè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC. Andorra: Govern d’Andorra, 1996, p. 671-676.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Una traducció primerenca de Safo per Carles Riba (II)». Faventia 19/1 (1997), p. 109-119.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Traducciones catalanas de los poemas homéricos». Tempus 23 (1999), p. 5-15.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Les Anacreòntiques traduïdes per Carles Riba (1913)». Faventia 24/1 (2002), p. 161-178
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon. «Significació dels Himnes homèrics de Joan Maragall a Carles Riba». A: Aula Carles Riba. Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Barcelona: IEC, 2003, p. 131-141.
TORNÉ I TEIXIDÓ, Ramon; CLUA I SERENA, Josep Antoni. «Iuvenilia i humanisme clàssic: sobre les primeres traduccions de Carles Riba». Auriga 8 (juny-setembre 1993), p. 5-9.
TRIADÚ, Joan. «Eurípedes-Riba: teatre immortal en català»,«Pròleg a Poemes de Kavafis» i «Riba, traductor de Kipling». A: Per comprendre Carles Riba. Manresa: Faig / Parcir, 1993, p. 187-190, 197-200 i 195-196.
VALENTÍ, Eduard. «Carles Riba, humanista», «Carles Riba i la seva traducció de l’Odissea» i «L’adaptació catalana de l’hexàmetre en Maragall i en les traduccions de l’Odissea de Carles Riba». A: Els clàssics i la literatura catalana moderna. Barcelona: Curial, 1973, p. 70-120.
Amb el suport de: