Facebook Twitter
Sever , d’Olot (s. xviii). Religiós caputxí que el 1787 va escriure el Llibre de l'art de cuinar, conservat a la biblioteca del Palau de Peralada, bona part del qual és una traducció catalana del Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica, de l'aragonès Juan Altamiras. N’existeix una edició i una traducció al castellà modernes. [Pep Vila]
SEVER DE OLOT, Fray. Libro del arte de cocinar. Ed. de Jaime Barrachina. [Hospitalet de llobregat]: Biblioteca del Palacio de Peralada, 1982.
Amb el suport de: