Facebook Twitter
Cover > Catalan Translation Dictionary

Catalan Translation Dictionary

El Diccionari de la traducció catalana, publicat com a llibre el 2011 (premi Crítica Serra d’Or 2012), compila per primera vegada els traductors i les traductores més rellevants de tots els temps, fins als nascuts el 1950, que han traduït de qualsevol llengua al català, com també les traduccions anònimes i col·lectives sobresortints. Conté un miler d’entrades, amb dades biogràfiques, presentació i valoració de les traduccions i bibliografia de les obres traduïdes al català i dels estudis que han suscitat. Dirigit per Montserrat Bacardí i Pilar Godayol, la conjunció del treball d’una vuitantena d’especialistes permet que avui puguem disposar d’un primer catàleg sistematitzat de traductors, de traduccions i de bibliografia crítica.


Bacardí, Montserrat i Pilar Godayol (dirs.): Diccionari de la traducció catalana, Vic: Eumo Editorial - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de les Illes Balears - Universitat Jaume I - Universitat de Vic, 2011.

Search for translators
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
With the support of: