Facebook Twitter
Portada > Diccionario de la Traducción Catalana > Bellès i Sallent, Joan
Bellès i Sallent, Joan (Els Comtals, Manresa, 1942 – Barcelona, 2006). Llicenciat en filologia clàssica i professor d’ensenyament secundari. És autor de Fabulacions sirianes. Notes d’un viatge(2004). Bon coneixedor de la literatura llatina, es va dedicar de ple a la traducció d’obres clàssiques. Deixeble del professor Joan Bastardas, fou el traductor dels documents medievals que apareixen en diversos volums de la Catalunya Romànica d’Enciclopèdia Catalana, com també del corpus sencer de les lleis visigòtiques, elLiber iudicum, publicat per la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La major part de les seves traduccions són editades a la Fundació Bernat Metge (les Lletres i els Poemes de Sidoni Apol·linar i les Filípiques i el discurs Defensa de Publi Sesti de Ciceró). A l’editorial Empúries va donar a conèixer una traducció de l’Eneidade Virgili i L’ase d’or d’Apuleu. És coautor d’una versió d’obres de sant Jeroni i del mestre Eckhart, per a la col·lecció “Clàssics del Cristianisme” [Montserrat Franquesa / Joaquim Gestí]
SIDONI APOL·LINAR. Poemes I: Panegírics. Barcelona: 1989. (FBM, 256)
SIDONI APOL·LINAR. Poemes II: Poemes menors. Barcelona: 1992. (FBM, 276)
JERONI, Sant. Homilies. Vides d’ermitans. Cartes. Barcelona: 1993. (CC, 36) [Amb Nolasc del Molar i Jaume Fàbregas]
SIDONI APOL·LINAR. Lletres I. Barcelona: 1997. (FBM, 302)
SIDONI APOL·LINAR. Lletres II. Barcelona: 1997. (FBM, 307)
SIDONI APOL·LINAR. Lletres III. Barcelona: 1999. (FBM, 316)
VIRGILI MARÓ, Publi. L’Eneida. Barcelona: Empúries, 1999.
ECKHART, Mestre. Comentari al pròleg de l’Evangeli de sant Joan. Barcelona: 2002. (CC, 89)
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos.Vol. 20: Filípiques I-II. Barcelona: 2002. (FBM, 329)
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos.Vol. 21: Filípiques III-IX. Barcelona: 2003. (FBM, 329)
APULEU, Luci. L’ase d’or. Barcelona: Empúries, 2003.
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos.Vol. 21: Filípiques III-IX. Barcelona: 2003. (FBM, 336)
CICERÓ, Marc Tul·li. Discursos.Vol. 14: Defensa de Publi Sesti. Barcelona: 2005. (FBM, 349)
Liber iudicum popularis. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003.
Con el soporte de: