Facebook Twitter

Històries

Ferecides d'Atenes

Després de combatre els carquesis, els telèboes occeixen els fills d’Electrió, amb ocasió d’una disputa sobre uns ramats. I Amfitrió, que ha mort accidentalment Electrió, fuig cap a Tebes Però Alcmena, la filla d’Electrió, no volia casar-s’hi fins que Amfitrió no hagués castigat els telèboes per la mort dels seus germans. Amfitrió s’hi compromet, condueix Alcmena cap a Tebes i se’n va en cerca dels telèboes.

Aquella mateixa nit, Zeus fa cap a casa d’Amfitrió, proveït d’una carquesi [una copa], havent pres l’aspecte d’Amfitrió. Convençuda que < ? > la cambra nupcial, Alcmena pregunta sobre els telèboes, si ja els ha donat mort. Zeus li explica tot el que ha ocorregut i li fa a mans el carquesi, assegurant-li que és el premi de valor que ha rebut dels soldats. Tota contenta, aquesta el pren i el desa. Després d’haver jagut amb ella, Zeus es retira. Aquella mateixa nit, compareix Amfitrió i s’uneix amb ella. I Alcmena engendra Hèracles, fill de Zeus; i Íficles, fill d’Amfitrió. La història es troba en Ferecides.

D’ATENES, Ferecides. Històries. Barcelona: Fundació Bernat Metge. Editorial Alpha, 2008.
Traduït per Jordi Pàmias Massana
Amb el suport de: