Facebook Twitter

He tapat...

Marin Sorescu
He tapat els ulls als arbres

amb un mocador verd

i els he dit que em trobin.

I els arbres m’han trobat tot seguit

amb una rialla de fulles.

He tapat els ulls als ocells

amb un mocador de núvols

i els he dit que em trobin.

I els ocells m’han trobat

amb una cançó.

He tapat els ulls a la tristor

amb un somriure

i l’endemà la tristor m’ha trobat

enmig d’un amor.

He tapat els ulls al sol

amb les meves nits

i li he dit que em trobi.

Ets allà, diu el sol,

darrere d’aquell temps,

prou d’amagar-te.

Prou d’amagar-te,

em diuen totes les coses

i tots els sentiments

a qui he intentat tapar

els ulls.
Per entre els dies. Antologia poètica. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2013.
Traduït per Corina Oproae
Amb el suport de: