Facebook Twitter

La llum

Lucian Blaga
Aquesta llum que sento

envair el meu pit quan et veig,

¿no deu ser una espurna de la llum

creada el primer dia,

d'aquella llum tan assedegada de vida?

El no-res jeia en agonia

i flotava sol en la foscor quan donà

l'Impenetrable senyal:

"Que hi hagi llum!"

Una mar

i una tempesta folla de llum

nasqueren a l'instant:

hi havia una set de pecat, d'amor, d'aventura, de patiment,

una set de món i de sol.

On es perdé l'encegadora

llum d'aquells temps —qui ho sap?

Aquesta llum que sento

envair el meu pit quan et veig —meravella meva,

és potser l'última espurna

de la llum creada el primer dia.

BLAGA, Lucian. Els poemes de la llum [Poemele luminii].Barcelona: Cafè Central /Llibres del segle, 2016.
Traduït per Corina Oproae
Amb el suport de: