Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Alemany > Gabriel Sampol > Traduccions del llatí al català

Traduccions del llatí al català

DE BINGEN, Hildegarda. Concert de l’harmonia de les revelacions celestes [Symphonia harmoniae revelationum caelestium]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
MARCIAL, Marc Valeri. «Versió d’alguns epigrames eròtics de M. V. Marcial». Lletra de Canvi. [Barcelona], núm. 44 (1997).
«Oh Fortuna». A: SAMPOL, Gabriel de la S. T. Difícil naufragi. Barcelona: Columna, 2007. [Poema dels Carmina Burana].
Amb el suport de: