Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Kristine Doll > Traduccions del català a l'anglès

Traduccions del català a l'anglès

ALCOVER, Joan. Elegies. Edició bilingüe. Introducció de Kristine Doll. Traducció de Kristine Doll i Robert Brown. Nova York: Cross-Cultural Communications, 2006.
Amb el suport de: