Facebook Twitter

Jordi Larios

Visat núm. 5
(abril 2008)
Jordi Larios (Palafrugell, 1959) va estudiar filologia catalana al Col·legi Universitari de Girona i a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també es va doctorar.

Entre 1982 i 1987 va treballar al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca). Des del 1987 viu a Cardiff, País de Gal·les. Entre 1987 i 2007 va treballar al Departament d’Estudis Europeus de la Cardiff University. Actualment fa de professor al Departament de Llengües Modernes, Lingüística i Cinema de Queen Mary, University of London, on dirigeix el Centre d’Estudis Catalans.

Amb el suport de: