Facebook Twitter

Adrià Pujol

Visat núm. 31
(abril 2021)
Vaig néixer a Begur l’any 1974.
Enllà d’escriptor i antropòleg, sóc traductor.
No trobo que cap de les tres dedicacions es pugui separar de les altres dues. L’ofici de traductor em permet d’aprofundir en els mecanismes de la llengua catalana per emparaular el món, sobretot quan m'encaro i anostro obres considerades difícils. D’altra banda, l’exercici de la traducció m'ajuda a descobrir altres poètiques i punts de vista que enriqueixen la meva faceta d’escriptor. 
Poques coses m’agraden tant quan, després de pensar-hi moltes hores, em sembla que trobo el desllorigador per aquella frase, per dir en català aquesta o aquella altra expressió. Quan he pogut, cosa ben difícil, he traduït obres que m’agradaven pel simple fet que desitjava que es poguessin llegir en català.
Amb el suport de: