Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Eloi Castelló > Nyugodj békében, Eloi!

Nyugodj békében, Eloi!

by Kálmán Faluba

Rövid betegség után, váratlanul és tragikusan fiatalon távozott el közülünk Eloi Castelló Gassol, a magyar próza avatott katalán fordítója. Eloi 1998 és 2001 között az ELTE Spanyol Tanszékén volt lektor, ahol oktatói felelősségérzete és derűs egyénisége kivívta tanártársai és diákjai megbecsülését és szeretetét, ahol felébredt benne az érdeklődés nyelvünk és kultúránk iránt.

Hazatérte egybeesett a magyar irodalom nyugati „felfedezésével", így nyelvtudását hamarosan gyümölcsöztetni tudta, mint Kertész Imre, Szabó Magda, Grendel Lajos, Márai Sándor, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc hiteles tolmácsolója. A közvetlenül magyarból fordító volt lektorunkegyedülálló jelenség volt nemcsak Katalóniában, hanem egész Spanyolországban is, ahol a hungarológiának nincsenek hagyományai, s ezért a magyar irodalmat vagy magyarok fordítják, vagy pedig a helybeliekközvetítő nyelv igénybevételére kényszerülnek.

Akatalán kulturális intézményekkel, barcelonai főkonzulátusunkkal és akint élő magyarokkal együttműködve Eloi Castelló elmaradhatatlan résztvevője lett minden magyar vonatkozású katalóniai eseménynek. Így 2002-ben, egy fordítói tábor keretében, az erdélyi Jánosházy György és a budapesti Déri Balázs verseit fordította, 2003-ban pedig szerepelt azon a barcelonai kerekasztal-beszélgetésen, amelyen magyarországi és határainkon túli magyar írók mutatkoztak be. Rendszeresen adott elő a barcelonai katalán-magyar baráti társaság tanfolyamain is. A balatonfüredi magyar-katalán fordítói szeminárium vezetőjeként az elmúlt két nyáron önzetlenül osztotta meg tudását kezdő pályatársaival.

Bár Eloi lektori ciklusa 2001-ben lejárt, gyakran láthattuk Magyarországon és a Tanszéken, hiszen minden alkalmat megragadott, hogy meglátogassa egykori munkahelyét és találkozhasson idősebb és fiatalabb magyar barátaival, akik Barcelonában járva mindig számíthattak vendégszeretetére. Fájó szívvel kell tudomásul vennünk, hogy immár hiába várjuk a hatalmas termetű, mindig derűs jóbarát újabb látogatását, hogy nem adatott meg neki az elkezdett pálya végigjárása, hogy elveszítettük nyelvünk és kultúránk katalóniai nagykövetét.

Nyugodj békében, Eloi! Descansa en pau, amic!

 

With the support of: