Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Joan Maragall > Estudis sobre Joan Maragall traductor

Estudis sobre Joan Maragall traductor

ARDOLINO, Francesco. «Vita Nuova, XIX. Intorno a una traduzione di Joan Maragall», Quaderns d'Italià, 2003, núm. 8, p.195-208

LLEONART, Josep. "L’Entusiasme vers l’obra de Goethe." (1931). Pròleg a MARAGALL, Joan, Obres Completes. Edició definitiva. Edició dels fills de Joan Maragall (25 vols.), vol.VIII [Traduccions de Goethe, II], Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1929-1955, reproduït a MARAGALL, Joan: Obres Completes (2 vols.), vol. I, Barcelona: Selecta, 1960-1961, p. 1272-1275.

PUJOLS, Francesc. "El gran transformador" (1935). Pròleg a MARAGALL, Joan, Obres Completes. Edició definitiva. Edició dels fills de Joan Maragall (25 vols.), vol.XXI [Traduccions], Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1929-1955, reproduït a MARAGALL, Joan: Obres Completes (2 vols.), vol.I, Barcelona: Selecta, 1960-1961, p. 1286-1291.

QUINTANA, Lluís, "Joan Maragall, traductor dels Pensaments de Goethe", Forum 8, (1997), p. 45-61.

REVENTÓS, M. "Maragall, correu i vehicle." (1931). Pròleg a MARAGALL, Joan, Obres Completes, Edició definitiva. Edició dels fills de Joan Maragall (25 vols.), vol.XI [Enric d’Ofterdingen], Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1929-1955, reproduït a MARAGALL, Joan: Obres Completes (2 vols.), vol.I, Barcelona: Selecta, 1960-1961, p.1276-1282.

SAGARRA de, Josep Maria. "Maragall, traductor de Goethe." (1930). Pròleg a MARAGALL, Joan, Obres Completes, Edició definitiva. Edició dels fills de Joan Maragall (25 vols.), vol.VI [Traduccions de Goethe, I], Barcelona: Sala Parés, 1929-1955, reproduït a MARAGALL, Joan: Obres Completes (2 vols.), vol. I, Barcelona: Selecta, 1960-1961, p.1267-1271.

TUR, Jaume. Maragall i Goethe. Les traduccions del Faust. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, 1974.

Bibliografia recopilada per Heidi Grünewald
With the support of: