Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Joan Gili > Editor de textos catalans (selecció)

Editor de textos catalans (selecció)

  • TRIADÚ, Joan; GILI, Joan [ed.] Anthology of catalan lyric poetry. Oxford: The Dolphin Book Co, 1953.
  • GILI, Joan [ed.]. Lapidari: tractat de pedres precioses. Text, introducció i glossari de Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1977.
  • GILI, Joan [ed.]. Lo Cavall: tractat de manescalia del segle XV. Text, introducció i glossari de Joan Gili. Oxford: The Dolphin Book, 1985.
With the support of: