Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Italià > Alba Dedeu Surribas > 12 regles per viure

12 regles per viure

També és una cosa perversa considerar la cultura una creació dels homes. La cultura és masculina des del punt de vista simbòlic, arquetípic i mític. Aquest és en part el motiu per què la gent s’empassa tan fàcilment la idea d’«el patriarcat». Però la cultura és, sens dubte, una creació de la humanitat, no pas dels homes (i encara menys dels homes blancs, els quals, no obstant això, hi han fet aportacions valuoses). [...] A més a més, encara que les dones no haguessin fet cap aportació substancial a l’art, a la literatura o a les ciències abans de la dècada de 1960 i la revolució feminista (cosa que jo no crec), el paper que van tenir pujant els fills i treballant a les granges va ser igualment vital per a la criança dels nens i l’alliberament dels homes —d’un nombre molt reduït d’homes— per tal que la humanitat es pogués propagar i avancés.

Heus aquí una teoria alternativa: al llarg de la història, tant els homes com les dones han lluitat aferrissadament per alliberar-se dels horrors aclaparadors de la privació i la necessitat. Les dones es trobaven sovint en una posició de desavantatge en aquesta lluita, perquè tenien tots els elements que feien vulnerables els homes, més la càrrega afegida de la reproducció, i una força física menor. A més a més de la brutícia, la pobresa, la malaltia, la fam, la crueltat i la ignorància que caracteritzaven la vida de tots dos sexes abans del segle XX [...], les dones també havien de patir la molèstia pràctica no gens insignificant de la menstruació, la gran probabilitat d’embarassos no desitjats, la possibilitat de morir o de quedar greument malparades durant el part, i la càrrega d’un nombre excessiu de fills petits. Potser són motius suficients, aquests, per explicar el tractament diferent d’homes i dones, tant des del punt de vista legal com pràctic, que caracteritzava la majoria de les societats abans de les revolucions tecnològiques recents, incloent-hi la invenció de la píndola anticonceptiva. Almenys, caldria tenir en compte aquestes coses abans d’assumir com una veritat òbvia que els homes exercien la tirania sobre les dones.

Peterson, Jordan B. 12 regles per a la vida. Barcelona: Columna Edicions, 2018, 389-390.
Translated by Alba Dedeu Surribas
With the support of: