Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Jaume Grau Casas > La kiso sur la okuloj

El bes sobre els ulls

Gabriel Alomar
Com una abella el bes se posa,
se vincla l'ull com una flor;
en l'ull tancat, tímida i closa,
bat la pupil·la com un cor.

Un bes als ulls... Oh, com titil·la
sota l'ardor de mon besâ
tímida i closa la pupil·la
com un aucell dins una mà!

El plor futur l'aroma exhala
sota ton parpre somrient;
i desficiosa com una ala,
bat la pupil·la fondament.

A l'entorn nostre el temps s'envola
dins un abisme sense fons,
i dels teus ulls en la corol·la
bec el perfum de tes visions.

I la pupil·la presonera
com una alosa dins la mà,
aletejant se desespera
amb ànsia ardenta de volâ...

Translated by Jaume Grau Casas
With the support of: