Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Maria Antònia Oliver > Traduccions del francès al català

Traduccions del francès al català

VERNE, Jules. El castell dels Càrpats. Barcelona: Edicions 7x7, 1978.
ARBOGAST, Christine. Una àvia d’ocasió. Barcelona: La Magrana, 1997.
GAVALDA, Anna. L’estimava. Barcelona: Edicions 62, 2003.
With the support of: