Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Pau Joan Hernàndez > Traduccions de l'anglès al català

Traduccions de l'anglès al català

SHELLEY, Mary. Frankenstein. (Notes i peus il·lustració) [Frankenstein]. Barcelona: Cruïlla, 1997. [Traducció indirecta].
ALTEN, Steve. El testament maia . [Domain]. Barcelona: Columna, 2008. [Traducció indirecta].
With the support of: