Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Anna Cortils > Traduccions de l'espanyol al català

Traduccions de l'espanyol al català

GARRIDO, Martín. Un americà a Mallorca. Palma: Hiperdimensional, 2006.
MARTÍNEZ, Gabi. Només per a gegants. Badalona: Ara, 2011. [Amb Sebastià Bennasar].
With the support of: