Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Albert Jané > Traduccions del grec clàssic al català

Traduccions del grec clàssic al català

HOMER. L'Odissea. Barcelona: Combel, 2008. [Traducció indirecta. Llengua pont no s'ha pogut establir. Jané se serveix de la traducció al català de Carles Riba de 1948].
With the support of: