Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Joan Gili > Traduccions del català a l'anglès

Traduccions del català a l'anglès

RIBA, Carles. Poems. Oxford: The Dolphin Book, 1964.
ESPRIU, Salvador. Forms and words: an approach to the art of Apel·les Fenosa, in homage. Oxford: The Dolphin Book, 1980.
RIBA, Carles. "Tannkas de les quatre estacions". A: PI DE CABANYES, Oriol (ed.). Seven Catalan Poets. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1991.
RIBA, Carles. Savage heart. [Salvatge cor]. Oxford: The Dolphin Book, 1993.
RIBA, Carles. Bierville elegies. [Elegies de Bierville]. Oxford: The Dolphin Book, 1995.
CARNER, Josep. Nabí. Londres: Anvil Press Poetry, 2001.
With the support of: