Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Roser Berdagué > Traduccions del català a l'espanyol

Traduccions del català a l'espanyol

SIMÓ, Isabel Clara. La salvaje. [La salvatge], Barcelona: Plaza&Janés, 1995.
BARBAL, Maria. Calle Bolívia. [Carrer Bolívia]. Barcelona: El Aleph, 2001.
With the support of: