Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Sharon G. Feldman > Obra crítica de Sharon G. Feldman

Obra crítica de Sharon G. Feldman

Llibres:

 • FELDMAN, Sharon G. Allegories of Dissent: The Theater of Agustín Gómez-Arcos. Lewisburg, (Pennsylvania): Bucknell University Press, 1998.
 • FELDMAN, Sharon G. Alegorías de la disidencia: El teatro de Agustín Gómez-Arcos. Traducció a l’espanyol de Pere Bramon i Neil Charlton. Almeria: Instituto de Estudios Almerienses, 2002.
 • FELDMAN, Sharon G. In the Eye of the Storm: Contemporary Theater in Barcelona. Lewisburg (Pennsylvania): Bucknell University Press, 2009. [Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2010]
 • FELDMAN, Sharon G. A l’ull de l’huracà : Teatre català contemporani. Traducció de Pere Bramon i Neil Charlton. Barcelona: L’Avenç, 2011.

Articles:

 • "Perlimplín: Lorca’s Drama About Theatre." A: Estreno, núm. 17.2 (tardor 1991), p. 34-38.
 • "Agustín Gómez-Arcos’s Diálogos de la herejía and the Deconstruction of History". A: Gestos, núm. 18 (novembre 1994), p. 61-80.
 • "Los gatos: Gómez-Arcos’s Spectacle of Sacrifice". A: Estreno, núm. 23.1 (primavera 1995), p. 38-44.
 • "Sanctifying the Scatological and Debasing the Divine: Postmodernist Allegory and Gómez-Arcos’s Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas." A: España Contemporánea, núm. 8.1 (primavera 1995), p. 21-42.
 • "Theatrical Politics and Political Theatrics in Barcelona." A: Western European Stages, núm. 9.1 (hivern 1997), p. 16-20.
 • "National Theater / National Identity: Els Joglars and the Question of Cultural Politics in Catalonia." A: Gestos, núm. 25 (primavera 1998), p. 80-96.
 • "Scenes from the Contemporary Barcelona Stage: La Fura dels Baus’s Aspiration to the Authentic." A: Theatre Journal, núm. 50.4 (desembre 1998), p. 447-72.
 • "Faust in Barcelona: Catalonia’s La Fura dels Baus." A: Theatre Forum, núm. 15 (primavera / estiu 1999), p. 34-44.
 • "Un agujero sin límites: La mirada fenomenológica de Josep M. Benet i Jornet." A: Anales de la Literatura Española Contemporánea, núm. 24.3 (1999), p. 473-91.
 • "El teatre d’enigma de Lluïsa Cunillé." A: Catalan Review, núm. 16.1/2 (2002), p. 141-54.
 • "De ausencias, recuerdos y redescubrimiento: El teatro de Agustín Gómez-Arcos." A: Buxía: Arte y pensamiento, núm. 1 (maig 2002), p. 26-35.
 • "Catalunya Invisible: Contemporary Theatre in Barcelona." A: Journal of Hispanic Cultural Studies, núm. 6 (2002), p. 269-87.
 • "Of Appearance and Disappearance: Theatre and Barcelona (Catalunya Invisible, Part II)." A: Catalan Review, núm. 18.1-2 (2004), p. 161-80.
 • "Sergi Belbel’s Theatre of Pain." A: Revista Hispánica Moderna, núm. 57.1/2 (2004), p. 241-66.
 • "Imagining Europe: Carles Batlle’s Combat: Landscape in the Aftermath." Pròleg de l’obra catalana de Carles Batlle. Traducció conjunta al català de Sharon G. Feldman, Pere Bramon i Neil Charlton. A: PAJ: A Journal of Performance and Art, núm. 27.1 (gener 2005), p. 61-64.
 • "El jardín de las delicias: Visiones del pánico y del barroco en el teatro de Arrabal." A: El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia, núm. 16 (primavera 2005), p. 43-54.
 • "Rodrigo García’s Ruins." Pròleg de Compré una pala en Ikea para cavar mi tumba, de Rodrigo García. A: Estreno (primavera 2005), p. 16-18.
 • "Sobre la invisibilidad y la visibilidad: Barcelona y el teatro de Lluïsa Cunillé." A: Primer Acto: Cuadernos de Investigación Teatral, núm. 314 (juliol 2006), p. 14-20.
 • "The Sala Beckett and the Zero Degree of Theatricality: From Lluïsa Cunillé to Carles Batlle." A: Contemporary Theatre Review, núm. 17.3 (agost 2007), p. 370-84.
 • "El perfil posdramàtico del teatro catalán." A: Pygmalion: Revista de Teatro General y Comparado, núm. 1 (2010), p. 39-50.
 • "Puentes teatrales, montajes de ida y vuelta: argentinos a la conquista de la escena catalana." A: Les Cahiers ALHIM (Groupe de recherche "Amérique Latine Histoire et Mémoire" de l’Université Paris-VIII), núm. 18 (2010), p. 113-22.
 • "Llueve en Barcelona de Pau Miró: La magia y la poesía de todos los días" A: Don Galán: Revista de Investigación Teatral, núm. 1 (2011), p. 297-307.
 • "Los exilios de Els Joglars". A: Ínsula: Revista de Letras y Ciencas Humanas, núm. 773 (maig 2011), p. 6-11.
 • "El teatre català: drames públics i privats." A: L’Avenç, núm. 372 (octubre 2011), p. 42-51.
 • "Contemporary Theatre in Catalonia: A Story of Creative Struggles." A: Akshar Wangmay (juliol 2012 - març 2013), p. 313-24.
 • "Lluïsa Cunillé’s Après moi, le déluge, and the Translator’s Invisibility." A: Translation Review (2013), p. 90-104.
 • "Josep M. Benet i Jornet i l’herència de Desig." A: Serra d’Or, núm. 648 (desembre 2013), p. 80-84.

Capítols, pròlegs i altres assajos:

 • "Ello dispara de Fermín Cabal: Hacia una configuración posmoderna del espacio textual/teatral." A: De lo particular a lo universal: El teatro español del siglo XX y su contexto. Madrid: Iberoamericana, 1994, p. 230-39.
 • "Agustín Gómez-Arcos en el ocaso del exilio: Los primeros años parisinos." A: Agustín Gómez-Arcos: un hombre libre. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1999, p. 37-56.
 • "Un nen a l’escala." Pròleg de El criptograma, de David Mamet. Barcelona: Proa/Teatre Nacional de Catalunya, 1999, p. 9-19, 25-28.
 • "Performance Theory. Desde lo político a lo espectacular: El caso de Els Joglars." A: El hispanismo en los Estados Unidos: discursos críticos/prácticas textuales. Madrid: Visor, 1999, p. 169-90.
 • "Ignasi Garcia i l’art de l’autenticitat." Pròleg de Reconstrucció dels fets, d’Ignasi Garcia. A: Entreacte. Col·lecció Teatre-Entreacte (octubre 2000), p. 1-4.
 • "Agustín Gómez-Arcos." A: Modern Spanish Dramatists: A Bio-Biographical Sourcebook. Westport: Greenwood Press, 2002, p. 226-37.
 • "Tornar a casa." Pròleg de Oasi, de Carles Batlle. Barcelona: Edicions 62, 2003, p. 7-19.
 • "Post-Franco Theatre." A: Cambridge History of Spanish Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 724-38.
 • "Dins la nostra memòria." Pròleg de Forasters, de Sergi Belbel. Barcelona: Proa/Teatre Nacional de Catalunya, 2004, p. 19-24.
 • "La fragilitat del paisatge." Pròleg de Salamandra, de Josep M. Benet i Jornet. Barcelona: Proa/Teatre Nacional de Catalunya, 2005, p. 13-27.
 • "Els paisatges del teatre català contemporani: de Benet i Jornet a Cunillé." A: I Simposi Internacional sobre teatre català contemporani: De la transició a l’actualitat. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2005, p. 55-69.
 • "El teatre català contemporani, l’esfera pública i la figura de l’autor: Retalls de l’Época de la transició." A: La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. Barcelona: Punctum/GELCC (Grup d’estudis de literatura catalana contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona), 2007, p. 563-72.
 • "Manuel Molins, Una altra Ofèlia i els fantasmes de Shakespeare." A: Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins. València: Universitat de València, 2008, p. 81-92.
 • "El teatro de la época democrática." A: España Siglo XXI. Madrid: Biblioteca Nueva, Fundación Sistema i Instituto de España, 2009, p. 135-69.
 • "Sobre la invisibilidad y la visibilidad: Barcelona y el teatro." A: Separata. Madrid: Instituto de España, 2010.
 • "Nationalism, Identity and Theatre across the Spanish State in the Democratic Era, 1975-2010." Amb Anxo Abuín González. A: A History of Theatre in Spain. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 391-425.
Sharon G. Feldman, 2014.
Fragments
A la Toscana - Sergi Belbel
Après moi, le déluge - Lluïsa Cunillé
Desig - Josep Maria Benet i Jornet
El bosc - Daniela Feixas
Nit de ràdio 2.0 - Cristina Clemente
Plou a Barcelona - Pau Miró
Suite - Carles Batlle
Bibliografia
Otros
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: