Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Carles Riba > Bibliografia sobre Riba com a traductor

Bibliografia sobre Riba com a traductor

 • Balasch, Manuel. Carles Riba, hel·lenista i humanista . Barcelona: Barcino, 1984.
 • Barjau, Eustaquio. «Carles Riba, traductor de Hölderlin». Dins: Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción . Madrid: APETI, 1982, p. 123-139.
 • Barjau, Eustaqui.«Carles Riba, traductor de Rilke». Dins: Actes del Simposi Carles Riba . A cura de Jaume Medina i d'Enric Sullà. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 73-83.
 • Cabré, Míriam. «Poe, Baudelaire, Riba», Quaderns. Revista de traducció , 6, 2001, p. 119-131.
 • Cors i Meya, Jordi. «Troballes expressives i opcions discutibles en la versió ribiana de l' Odissea », Faventia , 9/2, 1987, p. 5-39.
 • Cors i Meya, Jordi. «L'hexàmetre homèric adaptat a la mètrica catalana en la versió catalana de l' Odissea », Faventia , 20/2, 1998, p. 209-217.
 • Ferraté, Joan. «El risc que salva», dins Carles Riba, avui . Barcelona: Alpha, p. 87-128. Reproduït a Papers sobre Carles Riba . Barcelona: Quaderns Crema, 1993, p. 117-172. [Sobre les traduccions de Sòfocles.]
 • Ferrater, Gabriel. «Prefaci» a Carles Riba, Versions de Hölderlin . Barcelona: Edicions 62, 1971, p. 5-15. Reproduït a: Sobre literatura. Assaigs, articles i altres textos 1951-1971 . A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 33-42.
 • Friese, Birgit. Carles Riba als Übersetzer aus dem Deutschen . Frankfurt am Main: Peter Lang, 1985.
 • Malé, Jordi. « Terra erma de T. S. Eliot: una traducció de Rosa Leveroni amb correccions de Carles Riba», Reduccions , 71, octubre 1999, p. 26-58.
 • Malé, Jordi. Carles Riba i la traducció . Lleida: Punctum & Trilcat, 2006.
 • Malé, Jordi, «Fonaments de la teoria de la traducció de Carles Riba», dins Assumpta Camps i Lew Zybatow (ed.), La traducción literaria en la época contemporánea. Viena: Peter Lang, 2008, p. 253-270.
 • Marco Borillo, Josep. «Carles Riba i el literalisme de traç fi: anàlisi basada en la traducció d'“El gat negre”, d'Edgar Allan Poe». Dins: Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d'entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània . Lleida: Punctum & Trilcat, 2005, p. 53-70.
 • Medina, Jaume. «Sòfocles i Eurípides traduïts per Carles Riba», Els Marges , 13, maig 1978, p. 102-110.
 • Medina, Jaume. «Traducció», dins L'obra de Carles Riba . Barcelona: Teide, 1990, p. 109-135.
 • Miralles, Carles. «Pròleg» a Tragèdies d'Eurípides , vol. 1. Traducció catalana de Carles Riba. Introducció i edició a cura de Carles Miralles. Barcelona: Curial, 1977, p. 5-33.
 • Miralles, Carles. «Riba humanista». Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica , 9-10-11, 1995, p. 161-169.
 • Miralles, Carles. «Les traduccions de Riba a la “Biblioteca Literària”». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXVIII . Barcelona: PAM, 1999, p. 243-250.
 • Molas, Joaquim; Medina , Jaume. «Carles Riba i els clàssics: les primeres traduccions (1911-1917)», dins DD. AA., Actes del Simposi Carles Riba . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 139-148.
 • Pòrtulas, Jaume. «A propòsit de les versions dels tràgics grecs de Carles Riba», dins DD. AA. Estudis Universitari Catalans , vol. XXIII: Miscel·lània Aramon i Serra I . Barcelona: Curial, 1979, p. 445-464.
 • Pòrtulas, Jaume. «En els navilis de Pantagruel», Els Marges , 32, desembre 1984, p. 25-44.
 • Solà, Alexis E. «Pròleg» a Konstandinos P. Kavafis, Poemes , vol. 2. Traduïts i anotats per Carles Riba. Barcelona: Curial, 1977, p. 5-46.
 • Sullà, Enric. «Carles Riba. Les traduccions». Dins: Martí de Riquer / Antoni Comas / Joaquim Molas, Història de la literatura catalana . Part Moderna. Vol. IX. Barcelona: Ariel, 1987, p. 322-327.
 • Torné i Teixidó, Ramon. «Carles Riba, sobre la didàctica del grec. (Dues cartes a Francesc Cambó sobre les activitats docents a la Fundació Bernat Metge)», Els Marges , 57, desembre 1996, p. 53-69.
 • Valentí, Eduard. «Carles Riba i la seva traducció de l' Odissea », dins Els clàssics i la literatura catalana moderna . Barcelona: Curial, 1973, p. 83-99.

Trobareu una relació més extensa de la bibliografia sobre Riba com a traductor a: Jordi Malé, Carles Riba i la traducció . Lleida: Punctum & Trilcat, 2006.

Con el soporte de: