Facebook Twitter

Circ Kludsky

Srečko Kosovel
Circ.
Galeria.
Seient núm. 461.
Colombina.
es despulla, es despulla.
Tothom la mira.
Ningú no s'adona.
que s'aguanta amb les dents.
S'enfila. Ja és al capdamunt.
Comentaris picants.
Riure obscé.
Ara es lleva l'últim vel.
Tothom la mira,
amb els ulls li mosseguen.
el cos tendre.
Aprlaudeixen.
Quines cuixes no té!
Dos pits ondulosos.
Aplaudeixen.
fan befa.
de les seves penes.
i la insulten.
Teniu: la bèstia.
aplaudeix l'home.
L'home és bèstia.
La bèstia és home.
La vàlvula esclata..
Els lleons es desfan les cadenes..
La barca d'or. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1985, p. 83.
Traducido por Miquel Desclot
Miquel Desclot
Comentarios sobre traducciones

Anostrar Petrarca

por Miquel Desclot
Balanç d'un any crític
por Miquel Desclot
Fragments
Bartleby - Herman Melville
Moll Flanders - Daniel Defoe
Amarusatakam - Amaru
Amphitryon - Molière
Augures of Innocence - William Blake
Cirkus Kludsky - Srečko Kosovel
Dämmrung senkte sich - Johann Wolfgang Goethe
De Canzoniere - Francesco Petrarca
Eternity - William Blake
Il ventaglio - Carlo Goldoni
Macbeth I.5. - William Shakespeare
Mignom - Johann Wolfgang Goethe
Othello - William Shakespeare
Rime - Michelangelo Buonarroti
Rime - Michelangelo Buonarroti
Romeo and Juliet - William Shakespeare
The Tempest - William Shakespeare
Bibliografia
Otros
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: