Facebook Twitter

Nit de ràdio 2.0

Cristina Clemente
CANDELA: Tothom el troba menys ell, que tot ho fa de qualsevol manera. Vols un tap? Ves a la nevera i agafa un tap!  Saps quin és el problema si fa això? Que es quedarà amb el primer tap que trobi.
LLORENÇ: I serà una merda de tap?
CANDELA: Pot ser.
ANNA: No, si fa una bona recerca…
LLORENÇ: I no pot ser que el primer tap que agafi li agradi?
CANDELA: Si és un conformista, sí. Però si no ho és, potser té una mica més d’aspiracions i vol trobar un tap millor. I ara deixa que ens expliqui com el vol aquest tap.
LLORENÇ: M’estàs dient que em conformo amb el primer tap que trobo?
CANDELA: T’estic dient que si agafes el primer tap, ja no pots buscar-ne un millor, perquè com que ja el tens, ja no necessites cap tap. Però n’hi ha d’altres de taps que te’ls estàs perdent i potser són millors.
LLORENÇ: Repeteixo. I si em quedo fascinat amb el primer tap?
CANDELA: Doncs és una desgracia, perquè ja no en veus cap més.
LLORENÇ: És que no em caldrà veure’n cap més perquè ja no el necessitaré.
CANDELA: Aquest és el problema que no tens aspiracions en conèixer més tipus de taps. Quants taps hi ha pel món que no has vist mai?
LLORENÇ: Ara vols que me’n vagi a Sud-Amèrica a buscar un tap?
CANDELA: No cal anar a Sud-Amèrica. Hi ha taps que no coneixes al Passeig de Sant Joan també.
LLORENÇ: És aquest el problema, que vols conèixer més taps.

Barcelona: Sala Flyhard, 2013 [Estrenada a la Sala Flyhard, 2013]
Traducido por Sharon G. Feldman
Sharon G. Feldman, 2014.
Fragments
A la Toscana - Sergi Belbel
Après moi, le déluge - Lluïsa Cunillé
Desig - Josep Maria Benet i Jornet
El bosc - Daniela Feixas
Nit de ràdio 2.0 - Cristina Clemente
Plou a Barcelona - Pau Miró
Suite - Carles Batlle
Bibliografia
Otros
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: