Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Rus > Carles Riba > Traduccions del llatí al català

Traduccions del llatí al català

RIBA BRACONS, C. Les Bucòliques de Virgili . Barcelona: D. F. Altés Alabart, 1911.
Miltiadis Themistoclisque vitae [ Themistoclis vitae , Lic. Carolus Riba Bracons]. Barcinone: Institut de la Llengua Catalana (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum cum ibericis versionibus.), [1914?], p. 54-107 .
M. AUSONI, D. Obres. 2 vol. I. Text i traducció de Carles Riba i Antoni Navarro. Barcelona: Editorial Catalana (Fundació Bernat Metge), 1924-1928.
Plaute. Aululària (Comèdia de l'olla). [Carles Riba, interp .], La Revista , gener-juny 1927, p. 36-52.
RIBA, Carles . Les Bucòliques de Virgili i altres poemes pastorals . Edició a cura de Ramon Torné. Pròleg de Jaume Medina. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1993.
Con el soporte de: