Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Rus > Carles Riba > Traduccions de l'alemany al català

Traduccions de l'alemany al català

Ll. Jacob i G. Carles Grimm. Contes d'infants i de la llar. 2 vol. Traducció de Carles Riba Bracons. Barcelona: Editorial Catalana, [1919-1921] .
HOFFMANN, E. T. A. El dux i la dogaressa (Marino Falieri) . Traductor: Carles Riba. Valls: E. Castells impressor (La Novel·la Estrangera), [1924?].
KAFKA, Franz . «Un fratricidi», La Mà Trencada . 4, 24-XII-1924, p. 64-66.
KELLER, Gottfried . La gent de Seldwyla . Traducció de Carles Riba. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1925.
FINSLER, Georg . La poesía homérica . Traducido del alemán por Carlos Riba. Barcelona: Labor, 1925.
SCHRÖER, M. M. Arnold. Caracteres y tipos esenciales de la Historia de la Literatura inglesa . Traducción de la 2.ª edición alemana, por Carlos Riba. Barcelona: Labor, 1925.
GUDEMAN, Alfred . Historia de la Literatura latina . Traducido del alemán por Carlos Riba. Barcelona: Labor, 1926.
KOCH, Max . Historia de la Literatura alemana . 2 vol. Traducción de Carlos Riba. Barcelona: Labor, 1927.
KELLER, G. Els tres honrats pintaires . Traducció de Carles Riba. Barcelona: Barcino, 1932.
Rondalles de Grimm . Il·lustrades per Arthur Rackham. [Versió de l'alemany per Carles Riba.] Barcelona: Joventut, 1935.
RIBA, Carles . Versions de Hölderlin . Buenos Aires, 1943. [Publicat a Barcelona, 1944.] Nova edició: Carles Riba, Versions de Hölderlin . Prefaci de Gabriel Ferrater. Barcelona: Edicions 62, 1971.
RILKE, Rainer Maria. La cançó d'amor i de mort del corneta Christoph Rilke. Traducció, Carles Riba. Pròleg, Salvador Espriu. Il·lustracions: Barbarà. Barcelona: Graphic Andros, 1965. Nova edició: Rainer Maria Rilke, La cançó d'amor i de mort del corneta Christoph Rilk.
RIBA, Carles . Esbossos de versions de Rilke. A cura d'Enric Sullà. Barcelona: Edicions 62, 1984.
Con el soporte de: