Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Eloi Castelló > Traduccions de l'hongarès al català

Traduccions de l'hongarès al català

KERTÉSZ, Imre. Sense destí. [Sorstalanság[ Barcelona: Quaderns Crema, 2003.(Biblioteca mínima, 130).
MOLNÁR, Ferenc. Liliom. Barcelona. Editorial RE&MA 12, 2003. (En Cartell, 5) [Representada a la Sala Beckett de Barcelona els mesos de febrer i març de 2003].
KERTÉSZ, Imre. Kaddish pel fill no nascut. Barcelona: Edicions 62, 2004.
KERTÉSZ, Imre. Liquidació. [Felszámolás] Barcelona: Edicions 62, 2004.
SZABÓ, Magda. La porta. Traducció d'Eloi Castelló i Maria Ginés. Barcelona: La Magrana; RBA, 2005.
MÁRAI, Sándor. La dona justa. Barcelona: Edicions 62, 2005.
KOSZTOLÁNYI, Dezsö. Anna Édes. Barcelona. Proa, 2006.
MARAI, Sandor. La germana. Barcelona: Editorial Empúries. 2007.
Con el soporte de: