Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > György Jánosházy > Traduccions del català a l'hongarès

Traduccions del català a l'hongarès

Körtánc fantomokkal. [Ronda amb fantasmes] Antologia de poesia catalana, Bucarest: Krietrion, 1972. [Josep Carner:"Hi ha matins"(Egy-egy reggel), “Solos” (Hajótöröttek), “Plou una mica i l’amada és lluny” (Csepereg, és távol van a kedves), “En retornant” (Visszatérés), “El vencedor” (A győztes), “Cançó de les escombradores del palau” (A palota-sepregetők éneke), “En un museu arqueològic" (A régészeti múzeumban), "A hora foscant" (Sötétedéskor), "El sastre" (A szabó); Carles Riba: "Potser només ets l’ombra" (Talán csak kacagó, tünékeny árnyalak vagy), "Tènuement mon cant declina" (Dalom ellankad), "Que jo no sigui més" (Ne legyek már), "Dos sillons de quan jo era infant" (Két karosszék gyerekkoromból), "Súnion! T’evocaré de lluny" (Súnion, mindig örömmel idézlek), "He dormit dins la torre obscura" (Aludtam a sötét toronyban), "La nit volgué que fóssim nit" (Kívántam éjjel); J. V. Foix: "Pistes desertes, avingudes mortes" (Utak, sétányok, hol kihalt az élet), "Sol, i de dol, i amb vetusta gonella" (Egyedül, gyászos göncbe rejtve testem), "Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles" (Szeretek múltak falaira hágva), "No cerc ni am aquell qui, vagarós" (Nem szívlelem én azt, ki kóborol), "Els falsos gratacels badaven llurs obertures al mar" (A hamis felhőkarcolók a tengerre tárták nyílásaikat), “En palmells d’or guardem els ulls de pedra dels faraons” (Aranytenyérben tartjuk a fáraók kőszemét), “Vaig obrir, cos balb, els calaixos” (Dermedt testtel nyitottam fel a ládákat), “A l’entrada d’una estació subterrània" (Egy földalatti állomás bejáratánál), "Ella volia romandre sola" (Egyedül akart maradni), "L’inútil deler" (Haszontalan vágy), "Les cares mortes queien amb fressa de fulles" (Lombzizegéssel hullottak a holt arcok); Joan Salvat-Papasseit: "Nadal" (Karácsony), "Diumenge" (Vasárnap), "Tot l’enyor de demà" (Vágyakozás a holnap után). "Dóna’m la mà" (Add a kezed), "Mester d’amor" (Csókoljanak), "Divisa" (Jemondat), "Nocturn per a acordió" (Noktürn harmonikára); Marià Manent: "Trémula llum, olor de vinyes” (Lenge fény, szőlőillat), “Oda” (Óda), “L’ombra” (Az árny), “Camins” (Utak), “Matí” (Reggel), “Noia russa al Montseny” (Orosz lány a Montsenyen), “El David de la catedral de Salisbury” (A Salisbury székesegyház Dávidja), “Noia a Port-Lligat” (Lány Port-Lligatban), “A mitjan setembre” (Szeptember közepén), “Noia francesa a la National Gallery” (Francia lány a National Galleryben), “Mort d’un poeta” (Egy költő halála), “La tomba de Rilke” (Rilke sírja); Pere Quart: "El freu" (A szoros), "La parella"(Szerelmespár), "Cançó" (Dal), "Espero, sospito, temo, voldria" (Remélem, sejtem, félek, szeretném), "Confidències a Antonio Machado" (Bizalmas vallomás Antonio Machadonak); "Vacances pagades" (Elmegyek, visszatérek), "Lletania" (Litánia), "Silenci personal" (Személyi csend), "Christmas de Picasso" (Picasso: Christmas); Bartomeu Rosselló-Pòrcel: "Les foscors, violentament, s’il·luminaren" (Nagy hirtelen világosság gyúlt a sötétben), "A Mallorca, durant la Guerra Civil" (Mallorcában a polgárháború idején), "Ronda amb fantasmes" (Körtánc fantomokkal), "Escolto la secreta" (Csak hallgatom), "Només un arbre, a la vorera, porta" (A tenger remegését); Salvador Espriu: "A la vora del mar" (A tengerparton), "Vianant" (Vándor), "Pontos" (Pontosz), "Matrimoni" (Házasság), "Versos, enllà del camí" (Verssorok az úton), "Escala" (Lépcső), “Cançó de capvespre” (Alkonyati dal), “Assaig de càntic en el temple" (Dalféle a templomban), "Amb música ho escoltaries potser millor" (Zenével talán jobban meghallanád), "Una closa felicitat és ben bé del meu món" (Elzárt boldogság világom legfőbb java), “Sempre puc guardar coses al teu armari” (Még őrizhetek szekrényedben valamit), “Diré del vell foc i de l’aigua” (A tűzről és vízről beszélek), “No saps que les aixetes s’han fet” (Nem tudod, hogy a csap azért van), “Nosaltres volem” (Egyet kív ánunk), "Llibre de Sinera" (Sinera könyve); Joan Vinyoli:"Cap a les deus" (A források felé), "Algú m’ha cridat" (Valaki szólított), "Sempre allí" (Most is ott), "La roca" (A szikla), "Gall"(Kakas), "La pedra solitària" (A magányos kő), "De set a nou" (Hé ttől kilencig), Gabriel Ferrater: “A l’inrevés” (A fonákjáról), “La vida perdurable” (Nem múló élet), “La mala missió” (Nehéz küldetés), “Cambra de la tardor” (Őszi szoba), “La cara” (Arc), “La ciutat” (Város), “Ídols” (Bálványok), “Le grand soir”].
Vágtató lovak. [Cavallets al galop], Poetes catalans del segle XX. Marosvásárhely: Mentor, 1998. [Antologia del 1972, ampliada amb: Miquel Martí i Pol: "Em declaro vençut" (Bevallom vereségem), "Estimada Marta" (Szerelmem, Márta), "No parlo de claror" (Hogy fényt mondjak), "Potser el consol és una veu pregona" (A vigasz tán mély hang), "Retrat de família" (Családi kép),"Vida privada" (Magánélet), "Quasi homenatge" (Főhajtás-féle); Joan Margarit: "Guerra Civil" (Polgárháború), "Mare Rússia" (Oroszország anyánk), "Adagi" (Egy út van csak), "Tardor a Forès" (Forèsi ősz), "Rèquiem per Anna" (Rekviem Annáért), "Principis i finals" (Kezdet és vég), "Tors d’Apollo archaic" (Archaikus Apolló-torzó) "L’oracle" (Orákulum); Marta Pessarrodona: "Nit trista de Sant Joan" (Szomorú Szent János-éj), "Aquest any ningú no m’enviarà cap candela" (Az idén senki sem küld kiskutyát), "Plagi de títol de novel·la" (Regénycím-lopás), "Loser is the winner"; Narcís Comadira: "Blue Moon", "Visita a Wentworth Place" (A Wentworth Place-en), "Iris blaus" (Kék íriszek), "Cavallets al galop" (Vágtató lovak), "Cisterna" (Víztároló); Francesc Parcerisas: "Gossos" (Kutyák), "Poètica" (Poétika), "Ciutat deserta" (Puszta város), "Retaule a The cloisters" (A Cloisters képe), "Records dels Berkshire" (Berkshire-i emlékek) ].
Modern katalán színház II . [Antologia del teatre modern català], volum 2, Budapest: Íbisz, 2001.(Katalán Könyvtár, 5). [Joan Oliver, Az új szobalány (Cambrera nova; traducció de Déri Balázs), 5-29; Salvador Espriu, Antigoné (Antígona; traducció de Jánosházy György), 31-63; Joan Brossa, A Canigó csúcsán már nincsenek sasok (Al Canigó ja no hi ha àguiles, traducció de Déri Balázs), 65-83; Rodolf Sirera, Színház és méreg (El verí del teatre, traducció de Tomcsányi Zsuzsanna), 85- 112; Josep M. Benet i Jornet, Színésznők (E. R.; traducció de Jánosházy György), 113-179; Sergi Belbel, Halál (Morir; traducció de Kertész Lóránt), 181-275. ].
Modern katalán színház I. [Antologia del teatre modern català], volum 1, Budapest: Íbisz, 2002 (Katalán Könyvtár, 4). [No és un error, el primer volum va apareixer més tard.]. [Santiago Rusiñol, Tűnékeny boldogság (L’alegria que passa; traducció de Tomcsányi Zsuzsanna), 5-32; Àngel Guimerà, Hegyek alján (Terra baixa; traducció de Jánosházy György), 33-108; Carles Soldevila, Hogyan maradjunk civilizáltak? (Civilitzats, tanmateix, traducció de Déri Balázs], 109-122; Josep M. de Sagarra, Kávézó a tengerparton (El cafè de la Marina; traducció de Déri Balázs), 123-218.].
PARCERISAS, Francesc. Látó [Marosvásárhely] (març 2003), 90-95. ["A test faggatása" (Interrogació del cos), "Kéz nélkül" (Sense mans), "Séta a parton" (Passeig vora la platja), "Agyagképmás" (Figura de fang), "Üres lakás nyáron" (Pis buit a l’estiu), "Egy kosár barack" (Cistella de préssecs), "Jövő" (Futur), "Vesszőkosár" (Cistella de vímet)].
A Megrontó szerelem. [Amor a safor]. Marosvásárhely [Târgu Mures]: Mentor, 2006. [Montserrat Rodès, "Olas rotas" (Megtört habok); Maria Mercè Marçal: "Bruixa de dol III" (Gyászos boszorkány), "Sal oberta VIII" (Külszíni só), "Qui em dicta les paraules" (Ki súg nekem…), "Com l’assassí" (Mint gyilkos), "Aquella part de mi" (Az a részem); Eduard Sanahuja, "Somni" (Álom), "33", "Amor a la Safor III, VII, IX" (Megrontó szerelem), "Cruels àngels de la mort" (Halál kegyetlen angyalai); Antoni Puigverd, "Tarda de diumenge" (Vasárnap este), "Postilla" (Széljegyzet), "Nocturn" (Noktürn), "La fonita verda" (Zöld gyümölcs); Gabriel Planella, "Badia de Sidney VIII" (Sidney öble), "Hivern" (Tél); Enric Sòria, "Somni d’una ombra" (Egy árnyék álma), "Cercapou" (Kútstor), "Argument per a una peça breu" (Vázlat egy rövid darabhoz), Xulio Ricardo Trigo, "Maria Callas" (Tosca), "Ciutat" (Város), "Un silenci" (Csend), Andreu Vidal, "Que ningú no miri" (Ne nézze senki…), "Arbor intrat" (Attisz panasza), "Herbsttag" (Herbsttag), David Castillo, "Mirall negre" (Fekete tükör), "Rambla del Carmel" (Carmel sétány); Xavier Lloveras, "La maravella d’una llengua" (A nyelv édes csodája), "Sonet" (Szonett); Carles Torner, "Perdut en el parc de la gran por IV" (A nagy félelem parkjába veszve), "L’aparició" (Jelenés), "La frontera" (Határ), "Dimecres de cendra" (Hamvazószerda); Anna Aguilar Amat, "Museo del Prado" (Prado Múzeum), "Volar" (Repülés), Vicenç Llorca, "Optimizació dels recursos" (A körülmények feljavítása), "Plegària al Bryce canyon" (Könyörgés a Bryce-kanyonban), "La dotzena lluna" (A tizenkettedik hold); Margalida Pons, "Novament la nit" (Ismét az éj), "La mort de Procris" (Prokrisz halála), "S’alçaren veus" (Hangok törtek fel), "Animal sensible" (Érzékeny állat); Manuel Forcano, "Espera" (Várakozás), "De nit" (Éjjel), "Amor nit de novembre" (Szerelem novemberi éj), "La casa de Pindar" (Pindarosz háza), "Gol" (Gól), "Atemptat" (Merénylet); Miquel Bezares, "hi ha cotxes plens d’amor" (szerelemmel teli kosik…), "Et vaig veure arribar" (Láttam, hogy jössz…); David Escamilla, "El llenguatge dels ocells" (A madarak nyelve); Jordi Valls, "L’instant improcedent" (Szabálytalan perc); Antònia Arbona, "Eden" (Éden); Sebastià Alzamora, "El cant de la Sibil.la III,V" (A szibilla éneke); Pere Joan Martorell, "Papaver somniferum" (Papaver somniferum), "Poemes de la follia" (A téboly versei), "T’estim, i has de saber" (Szeretlek, ám tudnod kell, "Desesperadament t’he de dir" (Kétségbeesve meg kell mondanom); Txema Martínez Inglés, "Matins" (Reggelek), "De tu mateix" (Önmagadról); Alexandre Navarro, "Fuges cap endavant" (Rohansz előre…), "Cant de pedrapiquer" (A kőfaragó éneke); Amadeu Vidal i Bonafont, "Sota la pluja" (Esőben), "Ombra de cors" (Szívek árnyéka); Josep Porcar, "Ara" (Most), Iban L. Llop, "Nit" (Éjszaka), "On tot s’atura" (Ahol minden megáll); Júlia Zabala, "No més que un nom" ( Nem több, csak egy név), "Qamar, filla del desert" (Qamar, sivatag lánya).].
Con el soporte de: