Facebook Twitter

Els negres

Traducció de Manuel Guerrero

arxibald: Silenci. Si només tenen la seva nostàlgia, que els aprofiti.

neu: Per a ells la pena, senyor, és tan sols un ornament.

el criat (mirant al seu voltant): On és la meva cadira?

el missioner (el mateix gest): I la meva? qui l’ha agafat?

el criat (al missioner, despectiu): Si la meva cadira no hagués desaparegut, sospitaríeu de mi. Però era a mi que em tocava de seure i la meva cadira ha tocat el dos. Es pot comptar amb el meu bon humor i la meva adhesió si és que he de veure l’espectacle dret!

la reina (cada cop més esllanguida): Torno a repetir: que el mataran?

el missioner (veu greu): I ara, senyora... (Pausa.) Si ja és morta!

el criat: ¿I això és tot el que sabeu dir a la vostra sobirana? (Com dirigint-se a ell mateix.) Aquest món necessita una bona neteja!

el missioner: D’ençà d’aquest matí que faig entrar la infortunada en les meves pregàries. De forma especial.

la reina (inclinant-se per interpel·lar neu): És veritat, senyoreta, que només ens queda la tristesa i que és tan sols un ornament?

arxibald: I encara no hem acabat d’empolainar-nos. Un cop més aquest vespre hem vingut per treballar en la pena de tots vosaltres.

el governador (mostrant el puny i fent el gest de baixar): Si a mi em dóna la gana!

el criat (retenint-lo): On aneu?

el governador (marcial): a escabetxar negres!

Jean Genet, Els negres [Les nègres, 1963]. Barcelona: Edicions 62, 1993, p. 24-25.
Jean Genet
Fragments
Diari del lladre
Ramon Lladó
El funàmbul
Moisés Maicas
Els negres
Manuel Guerrero
Estricta vigilància
Josep M. Benet i Jornet
L’infant criminal
Moisés Maicas
Un captiu enamorat
Joan Argenté
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: