Facebook Twitter

L’infant criminal

Traducció de Moisés Maicas

Cal que comprengueu, i excuseu, la meva emoció quan he d’exposar una aventura que va ser també la meva. Al misteri que vosaltres sou he de contrapesar, i descobrir, el misteri dels presidis d’infants. Esparsos en el camp francès, sovint en els indrets més elegants, hi ha alguns llocs que no han deixat de fascinar-me. Són els correccionals, el nom oficial dels quals, massa fi, és ara: «Patronatge de reforma moral, Centre de reeducació, Casa de redreçament de la infància delinqüent, etc. » El Canvi de nom ja és un signe. L’expressió «Correccional» i, de vegades, «Penitenciari», esdevinguda una mena de nom propi, o, encara més exactament, designant un indret ideal i cruel situat molt profundament en el cor de l’infant, tenia una violència que els educadors han intentat afeblir. De tota manera, espero que, secretament, els infants, malgrat els termes reveladors d’una higiene massa estúpida, reconeguin el nom del seu Reformatori o Presidi. Sinó que a hores d’ara ells els situen més en una regió moral que en un punt precís de l’espai. Era absurd atacar el nom tot pensant que canviaria la idea de la cosa anomenada, ja que aquesta cosa és, si se’m permet, viva, pel fet que es crea pel sol moviment, pel sol vaivé de l’element més creatiu: els infants delinqüents. O criminals. Vull dir encara que aquest indret del món que porta un dels noms esmentats abans té el seu reflex, o més aviat la seva imatge, el seu focus, en l’ànima dels infants. Reprendré la idea més endavant.

Jean Genet, El funàmbul; L’infant criminal [Le fumanbule; L’infant criminal]. Barcelona: Edicions 62, 1996, p. 35-36.
Jean Genet
Fragments
Diari del lladre
Ramon Lladó
El funàmbul
Moisés Maicas
Els negres
Manuel Guerrero
Estricta vigilància
Josep M. Benet i Jornet
L’infant criminal
Moisés Maicas
Un captiu enamorat
Joan Argenté
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: