Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en català > Óssip E. Mandelstam

Traduccions a altres llengües de Óssip E. Mandelstam

Castellà:

ТРИСТИЯ ( Tristia , 1922)

 • Tristia . Traducció al castellà per Aquilino Duque. Màlaga: Centro Cultural Generación del 27, 1998.
 • Tristia y otros poemas. Traducció al castellà per Jesús García Gabaldón. Montblanc: Igitur, 2000.

ШУМ ВРЕМЕНИ ( Shum vremeni , 1925)

 • El sello egipcio. El rumor del tiempo . Traducció al castellà per Lidia Kúper de Velasco. Madrid: Alfaguara, 1981.

ЕГИПЕЦКАЯ МАРКА ( Eguipetskaia marka , 1928)

 • El sello egipcio. El rumor del tiempo . Traducció al castellà per Lidia Kúper de Velasco. Madrid: Alfaguara, 1981.
 • El sello egipcio . Vigo: Maldoror Ediciones, 2008.

О ПОЕЗИИ ( O poezii , 1928)

 • Gozo y misterio de la poesía . Traducció al castellà per Víctor Andresco. Barcelona: El cobre, 2003.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА ( Txetvertaia proza , 1930)

 • Coloquio sobre Dante. La cuarta proda . Traducció al castellà per Jesús García Gabaldón. Madrid: Visor, 1995.

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ ( Puteixestvie v Armeniiu , 1933)

 • Viaje a Armenia . Traducció al castellà de Fulvio Franchi. Córdoba: Alción, 2004.

РАЗГОВОР О ДАНТЕ ( Razgovor o Dante , 1933)

 • Coloquio sobre Dante. La cuarta proda . Traducció al castellà per Jesús García Gabaldón. Madrid: Visor, 1995.
 • Coloquio sobre Dante . Traducció al castellà per Selma Ancira. Barcelona: Acantilado, 2004.

ВОРОНЕЖКИЕ ТЕТРАДИ ( Voronejkie tetradi , 1935)

 • Cuadernos de Voronezh . Traducció al castellà de Jesús García Gabaldón. Montblanc: Igitur, 1999.
Amb el suport de: