Facebook Twitter

Traduccions al català de John Banville

  • BANVILLE, John. Llibre de l’evidència [The book of evidence]. Traducció de Dolors Udina. Barcelona: Enciclopèdia catalana,1992
  • BANVILLE, John. L’Intocable [The Untouchable]. Traducció de Xavier Lloveras. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1999
  • BANVILLE, John. L’Intocable. [The Untouchable]. Traducció de José Antonio Molina Foix. Barcelona: Anagrama; Empúries, 1999
  • BANVILLE, John. El Mar [The Sea]. Traduccio de Eduard Castaño. Barcelona: Bromera, 2007
  • BANVILLE, John. Els infinits [The infinities]. Traducció de Eduard Castaño. Barcelona: Bromera, 2010

  

Benjamin Black en català

  • BLACK, Benjamin. El secret de Christine Falls. [Christine Falls]. Traducció d’Eduard Castaño. València: Bromera, 2008
  • BLACK, Benjamin. El Lèmur [The Lemur]. Traducció d’Eduard Castaño. València: Bromera, 2009
  • BLACK, Benjamin. A la recerca d’April. [Elegy for April]. Traducció d’Eduard Castaño. València: Bromera, 2011
  • BLACK, Benjamin. L’altre nom de Laura. [The other Laura]. Traducció d’Eduard Castaño. València: Bromera, 2011
Fragments
El mar
Eduard Castanyo
Els infinits
Eduard Castanyo
L’intocable
Xavier Lloveras
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: