Facebook Twitter

Traduccions al català de António Vieira

  • Sermons. Selecció, traducció i notes de Gabriel Sampol. Introducció de Lluïsa Trias i Folch. Barcelona: Proa, 1994.
Amb el suport de: