Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en català > Miguel de Cervantes

Traduccions al català de Miguel de Cervantes

 • Observaciones sobre la ortografía mallorquina, por D.J.P . [1846-1850?]. A: Ferrer , Antoni-Lluc. « Don Quijote , i, xii : la traducció i les Observaciones de Jaume Pujol». Randa , 20 (1986), p. 207-228.
 • Pers i Ramona , Magí. Gramàtica catalana-castellana, adornada amb exemples de bons autors, alguns diálogos familiars ab la correspondencia de las frases mes dificils de la llengua y alguns trossos escullits en prosa y vers, ab la versió corresponent al costat . Barcelona: Anton Berdeguer, 1847, p. 229-233.
 • «Traducció del Quixot. Capítol i : Ahont se tracta del estament y ordre de viure del strenum cavaller Don Quixot de la Manxa». Lo Gay Saber , 3 (1 abril 1868), p. 19-20. [Traducció de Francesc Pelagi Briz]
 • «Don Quixot. Capítol ii : Com sortí per primera vegada de sa terra l'enginyós D. Quixot». Calendari Catalá (1873), p. 99-104. [Traducció de Francesc Pelagi Briz]
 • Vidal de Valenciano , Cayetano. «De los consells que doná Don Quixot á Sanxu Panza avans que anás á gobernar la illa, ab altres coses ben considerades». La Renaxensa , iii , 7 (1873), p. 106-107.
 • Petit , Ignasi. «Cançó a Olalla». La Renaxensa ix , 2 (15 juliol 1879), p. 39-40.
 • •  L'Ingeniós Hidalgo Don Quixot de la Mancha. Escrit per Miquel de Cervantes Saavédra y traduhit à la lengua catalana per D. Eduart Tàmaro, llicenciat en Jurisprudencia. Primera part . Barcelona: Estampa de Cristófol Miró, 1882.
 • L'enginyós cavaller Don Quixòt de la Manxa. Compost per Miquel de Cervantes Saavedra. Traslladat á nostra llengua materna, y en algunes partides lliurement exposat per Antoni Bulbena y Tusell . Barcelona: Tipografía de F. Altés, 1891.
 • Cervantes . Don Quixot de la Manxa. Nova traducció abreviada á util del jovent . Barcelona: Fidel Giró, 1894. Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell.
 • L'Enginyós Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Compòst per Miquèl de Cervantes Saavédra y traduit ara en mallorquí sa primera vegada per n'Idelfonso Rullán, Prevere. Llicenciat en Filosofia i Lletras. Felanitx: Impremta d'en Bartoméu Rèus, 1905-1906. 2 vols.
 • Rosselló , Joan. «Escenes del Quixot». Catalunya (30 abril 1905), p. 13-23.
 • Quatre pedres de gran preu que Cervantes encastà en l'inestimable joiell del Quixot, ara tretes d'una traducció en català publicada l'any 1891 per A.B.-T. Barcelona: Imp. Elzeviriana i Llibreria Camí, 1928. Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell.
 • Cervantes.L'enginyós cavaller Don Quixot de la Mancha. Barcelona: Antoni López, [1930]. 3 vols. Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell. [Reedició revisada de 1891]
 • «Una versión del Quijote en valenciano». Las Provincias (22 abril 1933), p. 13-14. Traducció de Francesc Martínez i Martínez.
 • Cervantes Saavedra, Miquel . Primera part de l'enginyós Don Quixot de la Manxa . Segona part de l'enginyós Don Quixot de la Manxa . Sant Feliu de Guíxols: Octavi Viader, 1936. 2 vols. [Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell. Reedició revisada de 1891 i 1930]
 • «Dels consells que va donar Don Quixòt a Sancho Pança abans de que anara a governar la Insula, ab altres còses de gran consideració». A: Cervantes: De los primeros consejos que dió Don Quijote a Sancho antes que fuese a gobernar la Insula (Don Quijote, II, 42). Barcelona: Imprenta-Escuela de la Casa Provincial de la Caridad, 1941, vol. ii , p. 10-12. Traducció de Francesc Martínez i Martínez.
 • Martínez Martínez , Frances. «El 328 aniversario de la muerte de Cervantes». Las Provincias (16 abril 1944), p. 8.
 • Cervantes Saavedra, Miguel de . Don Quixot de la Manxa . Barcelona: Tarraco, 1969. Traducció de Joaquim Civera i Sormaní.
 • Cervantes Saavedra, Miguel de . L'enginyós cavaller Don Quixot de la Manxa . Madrid: Marketing Ibérica, 1971. 2 vols. Adaptació de Marketing Ibérica i traducció d'Enric Piferrer i Chafer.
 • L'ínsula Baratària. Fragment de “Don Quixot de la Manxa” . Barcelona: La Galera, 1975. Adaptació de Jordi Voltas.
 • Cervantes , M. de. El Quixot a Barcelona . Barcelona: L'Atzar, 1983. Adaptació de Joan Valls.
 • Cervantes Saavedra, Miguel de . L'enginyós cavaller don Quixot de la Manxa . Barcelona: Manuel Pareja, 1984. Adaptació de Pere Sans Falguera .
 • Cervantes Saavedra, Miguel de . El Quixot a Barcelona . Barcelona: Asesa, 1986. Adaptació de Marta Giráldez i Puvill .
 • Cervantes, Miguel de . El Quixot . Barcelona: Proa, 1990. Adaptació de José Lluis Giménez-Frontín i traducció de Josep Daurella.
 • Les aventures d'en Quixot . Barcelona: Lumen, 2004. Adaptació d'Anna Obiols.
 • Cervantes, Miguel de . Don Quixot de la Manxa . Alzira: Bromera, 2004. Adaptació de Vicente Muñoz Puelles i traducció de Josep Palomero.
 • Don Quixot de Miguel de Cervantes . Barcelona: La Busca, 2005. Adaptació d'Armonía Rodríguez i traducció de Jordi Teixidor.
 • El Quixot explicat als infants . Barcelona: Edebé, 2005. Adaptació de Rosa Navarro Duran i traducció de Pau Joan Hernàndez.
 • Reviejo , Carlos. Don Quixot . Barcelona: Cruïlla, 2005. Traducció de Núria Font i Ferré.
 • Cervantes Saavedra, Miguel de . L'enginyós cavaller don Quixot de la Manxa . Palma: l'autor, 2005. 3 vols. Traducció de Josep M. Casasayas Truyols.
 • Cervantes. L'enginyós cavaller Don Quixot de la Mancha . Barcelona: Edicions 62, 2005. Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell. [Reedició revisada de 1930]
 • Cervantes, Miguel de . El Quixot a Catalunya . Barcelona: Proa, 2005. Traducció d'Antoni Bulbena i Tusell. [Reedició revisada d'alguns capítols de 1930]

Bibliografia recopilada i seleccionada per Montserrat Bacardí

Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: