Facebook Twitter

Hôtel de la paix

Traducció d'Arnau Pons
La càrrega de roses cau silenciosa de les parets,
i a través de la catifa apareixen sòl i fonaments.
A la bombeta se li trenca el cor de llum.
Fosca. Passos.
S’ha corregut el pestell davant la mort.
Ingeborg Bachmann, Poemes 1957-1961.
Ingeborg Bachmann
Fragments
Curriculum Vitae
Teresa Pascual i Karin Schepers
Desprén-te, cor
Teresa Pascual i Karin Schepers
Dir coses fosques
Arnau Pons
El temps ajornat
Arnau Pons
En veritat
Arnau Pons
Hôtel de la paix
Arnau Pons
Imatge nocturna de Roma
Teresa Pascual i Karin Schepers
Invocació de l'Óssa Major
Teresa Pascual i Karin Schepers
Malina
Pilar Estelrich
Missatge
Arnau Pons
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: