Facebook Twitter

La casa del meu pare

Traducció de Toni Strubell
Defensaré
la casa del meu pare.
Contra els llops,
contra la secada,
contra la usura,
contra la justícia,
defensaré
la casa
del meu pare.
Perdré
el bestiar,
els horts,
les pinedes;
perdré
els interessos,
les rendes,
els dividends,
però defensaré la casa del meu pare.
Em trauran les armes
i amb les mans defensaré
la casa del meu pare;
em tallaran les mans
i amb els braços defensaré
la casa del meu pare;
em deixaran
sense braços,
sense espatlles
i sense pits,
i amb l'ànima defensaré
la casa del meu pare.
Moriré
es perdrà la meva ànima,
es perdrà la meva descendència,
però la casa del meu pare
seguirà
dempeus.Gabriel Aresti, Galeusca. Antologia poètica (1990-2003), Pamplona: Pamiela, 2004.
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: