Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Francesco Petrarca > Obra editada de Francesco Petrarca

Edited Work of Francesco Petrarca

  • PETRARCA, Francesco. Opera Omnia. A cura de P. Stoppelli. Roma: Lexis, 1997.
  • Secretum. A cura d’E. Fenzi. Milà: Mursia, 1992.
  • Rerum Vulgarium Fragmenta. A cura de Marco Santagata. Milà: Mondadori, 1996.
  • Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi. A cura de V. Pacca i L. Paolino. Introducció de M. Santagata. Milà: Mondadori, 1996.
  • Canzoniere. Edició crítica i introducció de G. Contini, notes de D. Ponchiroli. Torí: Einaudi, 1964 [reedició amb una introducció de Roberto Antonelli, 1992].
  • Triumphi. A cura de Marco Ariani. Milà: Mursia, 1988.
Francesco Petrarca
Fragments
Cançoner 1
Miquel Desclot
Cançoner 189
Miquel Desclot
Cançoner 35
Miquel Desclot
Cançoner 80
Miquel Desclot
Familiares
Rossend Arquès
Oh cambreta...
Miquel Desclot
Pau no conec...
Miquel Desclot
Petita cambra
Narcís Comadira
Secretum
Xavier Riu
Ressenyes
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: