Facebook Twitter

Traduccions a altres llengües de Margaret Atwood

Traduccions al castellà:

  • Resurgir, Muchnik, Traducció d'Ana Poljak, Barcelona, 1994.
  • Doña Oráculo, Traducció de Sofía Carlota Noguera Muchnik, Barcelona, 1996.
  • El cuento de la criada, Traducció d'Elsa Mateo, Seix Barral, Barcelona, 1987.Ojo de gato, Ediciones B, Barcelona, 1990.
  • Alias Grace, Ediciones B, Barcelona, 1999.
  • Chicas bailarinas, Lumen, Barcelona, 1998.
  • Asesinato en la oscuridad, Traducció d'Isabel Carreras, KRK, Oviedo, 1999.
  • Los diarios de Susanna Moodie, Traducció de Lidia Taillefer, Pretextos, Valencia, 1995.
Margaret Atwood
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: