Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > La Bíblia > Traduccions al català de La Bíblia

Traduccions al català de La Bíblia

 • Josuè 19, 37-47; 20, 3-6; 21, 38-22, 1; 22, 7-10. Prové d'un llibre imprès a Barcelona el segle XVII. Del començament del segle XI. Un retall de foli de pergamí, a 3 columnes. [Pot tractar-se d’un fragment de Bíblia catalana. Biblioteca de Montserrat. Ms. 821-IV].
 • Paralip. 24, 20-23; 25, 5-9 i 17-21; 26, 5-8. Ester 5, 8-11; l, 6-11; 7, 6-8; 8, 7-9. Marc 13, 3-11 i 24-31; 14, 5-12 i 22-31, amb indicació dels cànons d'Eusebi: Efes. 4,4-13 i 27 fins a 5, 3 i 19-28 i 6, 8-17, amb indicació dels cànons de Peregrí. Ve de les tapes d'un llibre de l'Empordà. Començament del segle XI. Quatre fulls fragmentaris de pergamí, a 2 columnes. [Pot tractar-se d’un fragment de Bíblia catalana. Biblioteca de Montserrat. Ms. 821-II].
 • La Bíblia. Traducció de Jaume de Montjuïc. Traduït del francès. 1287. [Encàrrec del rei Alfons II. Inacabada].
 • Psaltery. Traducció de Romeu Sabruguera. Traduït del llatí Vulgate. Principis del segle XIV. Un manuscrit d'aquesta traducció, així com d'una Bíblia rimada al català, del mateix traductor, formaven part de la biblioteca de Cristòfor Colom (Biblioteca colombina)
 • Evangeli segons Sant Joan (capítols 12-14). Traduït de l’occità. Principis del segle XIV.
 • [1] Bíblia del segle XIV. Traduït del llatí Vulgate. Còpia completa (Biblioteca Nacional de París, mss. Esp. 2-4. 3 v.; Pentateuc, i els llibres històrics, hagiogràfics, Job i Saltiri, ms esp. 5, copiat per Antoni Satorra, 1461). Tres còpies fragmentàries (Museu Britànic, Londres, Eg. 1526, copiat per Marc, 1465. Nou Testament, Biblioteca Nacional de París, esp. 486 i Sevilla). 1370. [Encàrrec del rei Pere II]. [2] Bíblia del segle XIV: Èxode: Levític. Transcripció a cura de Jaume Riera i Sans; aparats crítics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas i Bassols; estudi introductori d’Armand Puig i Tàrrech. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004. 1 v. 642 p.
 • [1] Bíblia del segle XV o Bíblia valenciana. Traducció de Bonifaci Ferrer. Traduït del llatí. València: Lambert Palmart i Alfons Fernández de Córdoba, 1478. [Traduïda a la Cartoixa de Porta Coeli, prop de la ciutat de València, 1396-1402. Avui a l’Hispanic Society of America]. [2] Bíblia valenciana, traducció interconfessional. Castelló: Editorial Saó-A.B.C., 1996. 1.662 + 638 p. il·l.
 • [1] Saltiri arromançat. Traducció de Joan Roís de Corella. Traduït del llatí. Venècia: Johannes Hamman, 1490. 308 p. [un exemplar a la Biblioteca Nacional de Madrid, i l’altre a la Biblioteca Nacional de Catalunya]. [2] Saltiri. Traducció de Joan Roís de Corella. Sant Feliu de Guíxols: Octavi Viader, 1928. [3] Psalteri. Traducció de Joan Roís de Corella. Introducció, transcripció i actualització a cura de Joan A. López i Quiles i Vicent Ribes i Palmero. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana; Revista Saó; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985. 272 p.
 • [1] Llibre de Job. Traducció de Jeroni Conques, 1557. Traduït del llatí. [No publicada]. [2] Llibre de Job. Traducció de Jeroni Conques. Edició a cura de Jaume Riera i Sans. Barcelona: Curial, 1976. 108 p.
 • [1] Lo Nou Testament en llengua catalana, ab presència del text original. Traducció de Josep Melcior Prat i Colom. Londres: British and Foreign Bible Society, 1832, 1835; Barcelona: Taller de Bergnes de las Casas, 1836; Madrid: 1888. [2] Lo Nou Testament. Traducció de Josep Melcior Prat i Colom. Transcripció a cura d'Antoni Coll i Casals; notes de Pere Casanellas i Bassols; estudi introductori de Pau Alegre i Nadal et al.; glossari d'Antoni Coll i Casals i Pere Casanellas i Bassols, revisat per Albert Rossich. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008. 433 p.
 • Lo Sant Evangeli de Nostre senyor segons sant Joan. Traducció d’Antoni Bulbena i Tusell. 1896, 48 f. [BC, Manuscrit: ms. Bul 128].
 • [1] Les quatre passions evangèliques. Traducció de Jacint Verdaguer. Barcelona: revista La Creu del Montseny, 1900. [2] Les quatre passions evangèliques. Traducció de Jacint Verdaguer. València: revista Mediterráneo, 1945. [Traducció de la Passió de Jesucrist, segons els quatre evangelis]. [1] Càntic dels Càntics. Traducció de Jacint Verdaguer. Entre 1896 i 1902, 18 f. [BC, Manuscrit]. [2] Càntic dels Càntics. Precedit de Els Jardins de Salomó (obra pòstuma). Traducció de Jacint Verdaguer. Pròleg de Manuel de Montoliu. Barcelona: Tip. L’Avenç, 1907, 86 p.
 • Los Salms de David. Traducció del Dr. Tomàs Sucona i Vallès. Traduït de l’hebreu. Tarragona: Imp. de F. Arís i Fill, 1901. 495 p. Càntic dels Càntics. Traducció del Dr. Tomàs Sucona i Vallès. Traduït de l’hebreu. Tarragona: Imp. De F. Arís i Fill, 1906.
 • Los Sants Evangelis. I. Sant Matheu. Traducció i comentari de Frederic Clascar, pvre. Barcelona: Lluís Gili [1908-1909]. El Gènesi. Traducció de Frederic Clascar, pvre. Barcelona, 1915. Càntic dels Càntics. Traducció de Frederic Clascar, pvre. Traduït dels textos originals. Barcelona: Casa de Caritat, 1918, 107 p. [Bíblia incompleta].
 • Evangelis. Fets dels Apòstols. Traducció del Dr. Marià Serra i Esturí. Casa Subirana, 1912.
 • Evangeli de Sant Lluc. Traducció anònima [J. Casas Carbó]. Madrid. Barcelona: Imp. L’Avenç, 1911. Evangeli de Sant Joan. Traducció anònima [J. Casas Carbó]. Madrid. Barcelona: Imp. L’Avenç, 1914.
 • Càntic dels càntics. Llibre de Rut. Traducció de Carles Riba. Traduït de l’hebreu. Barcelona: Publicacions de La Revista, 1918.
 • La Bíblia. Traducció dels textos originals i comentari pels monjos de Montserrat. Sota la direcció de Bonaventura Ubach i Selga. Montserrat: Monestir, 1926-1963. 20 v. [Se n’han fet diverses reedicions fins avui.]
 • [1] La Bíblia de Montserrat. Traducció de Justí Bruguera, Guiu Camps, Romuald M. Díaz i deu altres traductors, monjos de Montserrat, seguint l’obra iniciada pel P. B. Ubach. Andorra: Casal i Vall, 1970, 1 v. [2] La Bíblia. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989. [Se n’han fet diverses reedicions fins avui.]
 • Sinopsi evangèlica. Traducció de Ll. Carreras, J. M. Llovera, pvres. Barcelona: Editorial Alpha. Fundació Bíblica Catalana, 1927. La Sagrada Bíblia. Traduccions de Josep M. Millàs Vallicrosa, Carles Riba, Carles Cardó, Enric Bayon, Ramon Roca Puig, Gumersind Alabart, Josep Trepat i Trepat, Joan Bta. Manyà, Cebrià Montserrat, Alfons M. Ribó, P. Nolasc del Molar. Sota la direcció del P. Miquel d’Esplugues, P. Antoni M. de Barcelona, P. Marc de Castellví. Amb el mecenatge de Francesc Cambó. Barcelona: Editorial Alpha. Fundació Bíblica Catalana, 1928-1948. 15 v.
 • La Sagrada Bíblia. Sota la direcció del P. Miquel d’Esplugues. Amb el mecenatge de Francesc Cambó. Barcelona: Editorial Alpha. Fundació Bíblica Catalana, 1968. 1 v. 2.340 p.
 • La Sagrada Bíblia. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1928 – 1961. [Bíblia incompleta, varis volums. Els Quatre Evangelis són traducció del Dr. Roca i Puig, traduït del grec].
 • Nou Testament. Traducció de Josep Rius i Camps, Joan Vergés i Rosa Porter. Madrid: Cristiandad, 1978, 783 p.
 • Nou Testament. Traducció de Jaume Sidera i Plana. Traduït del grec. Amb col·laboració de Pere Riutort i Ignasi Ricarts. Barcelona: Claret, 1980. 731 p.
 • Nou Testament Català. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 1979. 361 p. [1] Bíblia catalana. Traducció interconfessional. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; ed. Claret; Societats Bíbliques Unides, 1993.1 v. [2] S’ha reeditat diverses vegades, amb canvis, la més recent: Bíblia catalana. Traducció interconfessional. Edició revisada. Barcelona: ed. Claret, 2010. 255 p.
 • [1] Els Salms. Traducció i notes de Pau Sais i Vila. Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 1985. [2] El Càntic dels Càntics. Traducció i notes de Pau Sais i Vila. Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 1996. 88 p. [3] La Bíblia. La Sagrada Escriptura en llengua catalana. Traducció de Pau Sais i Samuel Sais. Traduït dels textos hebreus i grecs. Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 2000. 1 v. 1.494 p.
 • Evangelis de Marc, Mateu, Lluc i Joan; amb Els fets dels apòstols; La carta de Pau als romans; El llibre de l’apocalipsi. Traducció de Joan F. Mira. Traduït del grec. Barcelona: Proa, 2004. 396 p.
Bibliografia recopilada per Natàlia Barenys
Antoni Viladomat, Sant Joan Evangelista, Sta. Maria de Mataró, vers 1722
Fragments
Càntic dels càntics, poema I
Frederic Clascar | Monjos de Montserrat
Càntic dels Càntics, poema II
Carles Riba | Monjos de Montserrat
Càntic dels càntics, Poema V
Jacint Verdaguer | Monjos de Montserrat | Traducció interconfessional
Ressenyes
Edicions digitals
by Natàlia Barenys
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: