Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Joaquim Maria Machado de Assis > Traduccions al català de Joaquim Maria Machado de Assis

Traduccions al català de Joaquim Maria Machado de Assis

  • MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. L'alienista [O alienista]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 1996.
  • MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. El senyor Casmurro [Dom Casmurro]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 1997.
  • MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Memòries pòstumes de Brás Cubas [Memórias póstumas de Brás Cubas]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 2001.
Bibliografia recopilada per João França
J.M.Machado de Assis, 1890. Foto: Marc Ferrez
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: