Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Grec clàssic > Heròdot > Traduccions al català de Heròdot

Traduccions al català de Heròdot

  • HERÒDOT. Història. Traducció i introducció de Rubén J. Montañés. Barcelona: La Magrana, 2009.
  • HERÒDOT. Història. Vol I i II. Introducció, text revisat, traducció i notes de Manuel Balasch. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2000-2001.
  • HERÒDOT. Història. Vol III-IX. Text grec revisat, traducció i notes de Joaquim Gestí. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2006-2012
Mapa del món segons Heròdot
Fragments
Heròdot I, 8
Manuel Balasch
Heròdot III 37-38
Joaquim Gestí
Heròdot IV, 60-61.
Rubén J. Montañés
Ressenyes
Heròdot parla català
by Jordi Pàmias Massana
Sobre Heròdot
by Jaume Almirall Sardà
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: