Facebook Twitter

Libros de Milan Kundera

Poesia

 • Člověk zahrada širá [L'home, aquest vast jardí] (1953).
 • Poslední máj [L'últim de maig] (1955).
 • Monology [Monòlegs] (1957).

Assaig

 • Umění románu: Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou [L'art de la novel· la: La marxa de Vladislav Vančura cap a la gran èpica], obra de la qual actualment renega (1960).
 • L'art du roman [L'art de la novel·la] (1986).
 • Les testaments trahis [Els testaments traïts] (1993).
 • Le rideau [ El teló ] (2005).
 • Kastrující stín svatého Garty [L'ombra castradora de sant Gart] traducció txeca d'una part de Les testaments trahis (2006).

Teatre

 • Majitelé klíčů [Els propietaris de les claus] obra de la qual actualment renega (1962).
 • Jakub a jeho pán: Pocta Denisu Diderotovi [Jacques i el seu amo: Homenatge a Denis Diderot] 1971).

Narrativa

 • Žert [La broma] (1967).
 • Směšné lásky [Amors ridículs] (1968).
 • Život je jinde [La vida és en un altre lloc, en català publicat com: L'edat lírica] (1969).
 • Valčík na rozloučenou [El vals de l'adéu] (1976).
 • Kniha smíchu a zapomnění [El llibre del riure i de l'oblit] (1978).
 • Nesnesitelná lehkost bytí [La insostenible lleugeresa del ser] (1984).
 • Nesmrtelnost [La immortalitat] (1990).
 • D'en bas tu humeras les roses [Des de baix ensumaràs les roses] (1993).
 • La lenteur [La lentitud] (1993).
 • L'identité [La identitat] (1997).
 • L'ignorance [La ignorància] (2000).
Milan Kundera
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: