Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en catalán > Francesco Petrarca > Traduccions al català de Francesco Petrarca

Traduccions al català de Francesco Petrarca

 • Cardona, O. (1955). Petrarca, F. Sonets, cançons i madrigals. Trad. a cura de..., Barcelona: Alpha.
 • Carner, J. (1897): "Literatura extrangera. Hermosura de Laura (De Petrarca)", L'Aureneta, 145, 13-XI.
 • Comadira, N. (1985). Poesia italiana. Barcelona: Edicions 62, pàg. 69-80.
 • Costa i Llobera, M. (1875): "Sonet CVIII (In vita di Laura)"[CLIX] i "Sonet XI (In morte di Laura)"[CCLXXIX], Museo Balear [posteriorment publicats a Antología de poetas líricos italianos, de Juan Luis Estelrich, Palma de Mallorca, 1889 i a Sonets d'uns i altres, de Josep Pin i Soler, Vilanova i La Geltrú, 1904].
 • Desclot, M (1999). Saps la terra on floreix el llimoner? Dante, Petrarca, Michelangelo, Pròleg d’Anton M. Espadaler, Barcelona, Proa, 1999, pp.21-132.
 • Desclot, M. (1994): "Del Cançoner de Francesco Petrarca", Artilletres, 17, pp. 29-36.
 • Desclot, M. (2003): Francesco Petrarca, Cançoner.Tria de sonets, traducció i notes de M. Desclot i la introducció de Rossend Arqués, Barcelona, Proa [amb 121 sonets].
 • Desclot, M. (2004): "Traduir Petrarca avui", Serra d'or, 534 (juny 2004), pp. 33-37.
 • Esclasans, A. (1927). «Del Canzoniere de Petrarca», dins La Revista, XIII (gener-juny de 1927), pàg. 101-104.
 • López-Picó, J.M. (1928): Sonet CLXV de Petrarca a les gràcies de Laura, dins J.M. Lòpez Picó, Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Impremta Altés, p. 16 .
 • Riu, X. (2004): F. Petrarca, Secretum, a cura de Xavier Riu (Barcelona, Quaderns Crema.
 • Riart, F. de (1968): F. Petrarca, Un centenar de sonets a Laura, 1968.
 • Salvà, M.A. (1927). «Sis sonets de Petrarca, en el VIè centenari del seu enamorament de Laura», dins La Nova Revista, núm. 4 (abril 1927), pàg. 303-309.
 • Salvà, M.A. (1928). «Dos sonets de Petrarca». Dins Almanac de les lletres, VIII, 3-4.
 • Zanné, J. (1906): Imatges i melodies, Barcelona, Biblioteca Popular de L'Avenç.
Francesco Petrarca
Fragments
Cançoner 1
Miquel Desclot
Cançoner 189
Miquel Desclot
Cançoner 35
Miquel Desclot
Cançoner 80
Miquel Desclot
Familiares
Rossend Arquès
Oh cambreta...
Miquel Desclot
Pau no conec...
Miquel Desclot
Petita cambra
Narcís Comadira
Secretum
Xavier Riu
Ressenyes
Bibliografia
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: