Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Llorenç Villalonga > Obra editada en antologies i revistes de Llorenç Villalonga

Obra original en antologies i revistes de Llorenç Villalonga

"Contes sintètics". El Día (1924-1927).
"Contes blancs". El Día (febrer 1928).
"Julieta Récamier". El Día (febrer-setembre 1931).
Julieta Récamier i altres narracions. A cura de Glòria Bordons. Barcelona: Edicions 62, 1980.
"Els camins" a PORCEL, Baltasar, Els meus inèdits de Llorenç Villalonga.. Barcelona: Edicions 62, 1987. [Drama]
"Poesies i proses" a PORCEL, Baltasar, Els meus inèdits de Llorenç Villalonga. Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 151-180.
Relats. A cura de Joan Oleza. Alzira: Bromera, 1996.
"Testimonis de guerra", "Notes sobre el mallorquinisme i les lectures d'autors francesos"; "Notes autobiogràfiques de Llorenç Villalonga" a FERRÀ-PONS, Damià, Escrits sobre Llorenç Villalonga. Pròleg i edició a cura de Pere Rosselló Bover. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Palma: Universitat de les Illes Balears, 1997.
"Nota biogràfica d'Aina Cohen"; "Cinc poemes inèdits d'Aina Cohen". Balears Cultural 83 (5-7-1998), p. I-II.
Llorenç Villalonga. Retrat de Pere Sureda, 1935. Fundació Casa Museu Villalonga, Binissalem
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: