Facebook Twitter
Portada > Traduccions de la literatura catalana > prosa > Francesc Serés > Obra editada en antologies i revistes de Francesc Serés

Obra original en antologies i revistes de Francesc Serés

"Morir a Barcelona" a Bosch, Lolita (ed.), Veus de la nova narrativa catalana. Barcelona: Empúries, 2010, p. 119-130.
"Narrar el país" a Via. 17 (gener de 2012), p. 40-47.
Bibliografia recopilada per Pere Ballart
Francesc Serés, 2012. Foto: Sherif Sharkawy
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traduccions de la literatura catalana
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura catalana en traducció a:
Prosa
Amb el suport de: